ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: งานบริการจิตวิทยา

หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โทร: 0 5390 8300-49

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: 08.30-19.00 ส-อา 09.00-16.00

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: นักจิตวิทยา

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน