ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Autistic ด้วยโปรแกรมแลกเปลี่ยน (Picture Exchange Communication System : PECS)

หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โทร: 0 5390 8300-49

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: 13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: พยาบาล

Download: -