เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

:: Download อัตราการฆ่าตัวตาย ::

วันที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต  3,439 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2561 กรมสุขภาพจิต  3,442 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2560 กรมสุขภาพจิต  4,182 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2559 กรมสุขภาพจิต  2,994 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558 กรมสุขภาพจิต  3,044 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557 กรมสุขภาพจิต  1,896 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556 กรมสุขภาพจิต  4,790 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555 กรมสุขภาพจิต  4,236 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554 กรมสุขภาพจิต  3,852 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553 กรมสุขภาพจิต  3,866 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552 กรมสุขภาพจิต  3,268 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต  3,129 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550 กรมสุขภาพจิต  3,007 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549 กรมสุขภาพจิต  2,911 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548 กรมสุขภาพจิต  2,834 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547 กรมสุขภาพจิต  2,829 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546 กรมสุขภาพจิต  2,814 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545 กรมสุขภาพจิต  2,890 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544 กรมสุขภาพจิต  2,841 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543 กรมสุขภาพจิต  2,748 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542 กรมสุขภาพจิต  2,988 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541 กรมสุขภาพจิต  3,018 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540 กรมสุขภาพจิต  3,087 


 วันที่เผยแพร่ : 25 กรกฏาคม 2554, สถิติประจำปี 2555 และ 2556 จัดทำโดยทีมงาน thaimentalhealth.net

 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ [2540-2554]

 โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์

 รพจ. เลยราชนครินทร์

 กรมสุขภาพจิต [2540-2554]

ขอขอบคุณ:

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย