เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ที่มารับบริการของสถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 -2565 (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565) (หน่วยนับ : ราย)

รายงานจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวันที่มารับบริการ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปี ปีงบประมาณ (หน่วยนับ : ราย)
2565 299
2564 4,544
2563 4,465
2562 4,847
2561 4,717
2560 4,519
2559 4,369
2558 4,411
2557 4,379
2556 4,665
2555 4,304
2554 4,456
2553 4,398
2552 4,261
2551 4,206
2550 4,079
ปี ปีงบประมาณ (หน่วยนับ : ราย)
2565 299
2564 4544
2563 4465
2562 4847
2561 4717
2560 4519
2559 4369
2558 4411
2557 4379
2556 4665
2555 4304
2554 4456
2553 4398
2552 4261
2551 4206
2550 4079

Pie Column Bar Line

ที่มา : รายงาน สจ.รง. 201 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต