เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ผู้ป่วยนอกจิตเวช

รายงานผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต...

ผู้ป่วยนอกจิตเวชใหม่

รายงานผู้ป่วยนอกจิตเวชใหม่ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

ผู้ป่วยนอกจิตเวชต่อวัน

รายงานผู้ป่วยนอกจิตเวชต่อวัน หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

รับ Refer

เปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer) หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

ผู้ป่วยใน

จำนวนผู้ป่วยใน หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชเฉลี่ยต่อวัน

จำนวนวันนอนเฉลี่ย (Average Length of Stay) ที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล คลิกที่นี่ครับ...

ผู้ป่วยที่รับไว้รักษา (Admit)

จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษา (Admit) หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย

จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Discharge) หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ใน ร.พ.

จำนวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนเตียง

จำนวนเตียงของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

อัตราการครองเตียง

อัตราการครองเตียงผู้ป่วยจิตเวชของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

อัตราการรับ Refer ต่อผู้ป่วยนอก

อัตราการรับ Refer ต่อผู้ป่วยนอกของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนผู้ป่วยจิตเวช Refer out

จำนวนผู้ป่วยจิตเวช Refer out ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

จำนวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ER

จำนวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ER ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

Download

Download รายงานต่างๆ หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...