เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. เห็นชอบ ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม4 ให้บุคลากรแพทย์-จนท.ด่านหน้า

สธ. เห็นชอบเดินหน้า ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 4 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ป่วยเรื้อรังภูมิต่ำ พร้อมฉีดวัคซีนที่ อย.อนุมัติในเด็กเล็ก

วันที่ 22 ธ.ค.2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ว่า เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบเดินหน้าเรื่องการฉีดวัคซีน กระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 4 ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและมีการรับวัคซีนเข็ม 3 มา 3 เดือนแล้วขึ้นไป

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า และฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี วัคซีนที่รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้ทำความเข้าใจให้ดีในกลุ่มผู้ปกครองเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก โดยสถานที่ฉีดยังคงใช้สถานศึกษากรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ส่วนเด็กโฮมสคูลให้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานศึกษาได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวจะต้องร่างและเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแต่งถ้อยคำก่อนเสนอต่อ รมว.สาธารณสุขรับทราบต่อไป

23 ธันวาคม 2564

ที่มา ข่าวสด

Posted By thongpet/maneewan/kanchana

Views, 192