เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. เปิดหอผู้ป่วยในดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวชและยาเสพติด คืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ผ่านการบำบัด

สธ. เปิดหอผู้ป่วยในดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวชและยาเสพติด คืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ผ่านการบำบัด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอผู้ป่วยในรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ปี 2564 เปิดแล้ว 15 แห่ง ตั้งเป้าปี 2565 เพิ่มอีก 23 แห่ง

วันนี้ (16 พ.ย.) ที่โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 150 คน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางกายได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการส่งต่อเป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการก้าวหน้า

โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ชุมชน เป็นต้นและดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2565 ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังประกาศ เน้นการบำบัดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (โรคเรื้อรัง) ลดอันตรายและป้องกันอาการทางจิต รวมถึงยกเลิกการบังคับบำบัด เหลือการบำบัดแบบสมัครใจและแบบต้องโทษ โดยศาลจะใช้ดุลพินิจให้มาบำบัดก่อนจะพิจารณาลงโทษ และเน้นการดูแลรักษาร่วมกับชุมชน

“ผู้ติดยาเสพติดทุกคน ถือเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสังคมและจิตใจ การช่วยเหลือดูแลรักษาอาจมีความยุ่งยากซับซ้อน การพัฒนาระบบบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดจะช่วยให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาได้มากขึ้น กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลแล้ว 15 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลตาก โรงพยาบาลแพร่ เป็นต้น ปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าเพิ่มอีก 23 แห่ง โดยภาพรวมขณะนี้มีทรัพยากรเตียงด้านจิตเวชทั่วประเทศ จำนวนกว่า 6,661 เตียง

17 พฤศจิกายน 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 279