เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

เชื้อไวรัส"โควิด-19"แพร่กระจายได้รอบทิศทาง การป้องกันในชีวิตประจำวัน จึงมีรายละเอียดต้องรู้ ไม่ว่าการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน,การระบายอากาศในบ้าน และการสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นต้องทำอย่างไร

ในช่วงที่โควิด-19ยังอยู่กับเราอีกนาน การดูแลป้องกันเพื่อให้ห่างไกลจากไวรัสตัวนี้ มีข้อปฎิบัติและรายละเอียดหลายเรื่องที่สามารถทำได้

1.ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ป้องกันเชื้อโควิด

รองเท้าอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค รวมทั้งเชื้อโรคโควิด-19 หากสวมรองเท้าเข้ามาภายในที่พักอาศัยที่ไม่มีการกั้นหรือแยกพื้นที่เพื่อถอดและจัดเก็บรองเท้าอย่างชัดเจน อาจทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนรองเท้าแพร่กระจายสู่สมาชิกภายในครอบครัวได้

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน สาเหตุที่เชื้อโควิด-19 ติดมากับรองเท้า

รองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกที่พักอาศัยย่อมผ่านสภาพแวดล้อมการสะสมของเหงื่อ ความอับชื้น รวมทั้งสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเหยียบย่ำสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน รองเท้าจึงกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

(รองเท้าก็เป็นที่มาของเชื้อไวรัสโควิด)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับมาถึงที่พักอาศัย

อาจทำความสะอาดรองเท้าด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือนำไปซักให้สะอาดเป็นประจำ

หลังจากที่มือสัมผัสรองเท้าขณะถอดรองเท้า ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง

เมื่อเก็บรองเท้าเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับถึงที่พักอาศัย ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

ทำความสะอาดสิ่งที่สัมผัสกับรองเท้าเป็นประจำ เช่น พรมเช็ดเท้า พื้นทางเดินเข้าที่พักอาศัย เพราะอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคและเชื้อโควิด-19

คำแนะนำจากแพทย์

เมื่อกลับที่พักอาศัย ควรแยกรองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมข้างนอกไม่ให้ปะปนกับของใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันการสะสมและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 อีกทั้งควรซักทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำภายหลังจากการใช้งาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

2.ระบายอากาศในบ้านลดการสะสมเชื้อโควิด-19

การใช้เครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เพื่อช่วยลดการสะสมเชื้อโควิด-19 และทำให้อากาศภายในบ้านมีการถ่ายเทเพิ่มมากขึ้น

การใช้เครื่องปรับอากาศในบ้าน

ต้องหมั่นตรวจเช็กระบบกรองอากาศให้ทำงานอย่างปกติ ควรล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น

โดยเฉพาะหากมีผู้ป่วยโควิด-19ภายในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยใช้พัดลมและเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแทน

การใช้พัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศ

การใช้พัดลมประเภทต่าง ๆ เช่น พัดลมตั้งพื้น จะช่วยระบายอากาศภายในที่พักอาศัยออกทางประตู หน้าต่าง ทำให้อากาศภายในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ปิดทีบ มีการถ่ายเทอากาศเข้า-ออกได้ดีขึ้น

ข้อควรระวัง

ไม่ควรเปิดพัดลมในลักษณะจ่อบริเวณใบหน้า หากอากาศมีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อน เชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะการสูดหายใจเข้าไปโดยตรง

เลี่ยงการใช้พัดลมเพดานทุกชนิด โดยเฉพาะบ้านที่มีลักษณะปิดทีบ เนื่องจากหากมีเชื้อโรคโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่ แรงลมของพัดลมเพดานจะทำให้เชื้อโรคในอากาศฟุ้งกระจายมากขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์

บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แนะนำให้เปิดพัดลมดูดอากาศร่วมด้วย และควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำอากาศสะอาดที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาแทนที่อากาศในห้องระบบปิดที่มีอากาศไม่ถ่ายเท

นอกจากนี้การเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในตัวบ้านยังช่วยให้แสงแดดทำลายเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้พักอาศัย

28 กันยายน 2564

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1692