เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมอนามัย ห่วงโควิด-19 ลามครอบครัว หลังอนามัยโพล ชี้ ไม่ประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน สูงถึงร้อยละ 83.4

กรมอนามัย ห่วงโควิด-19 ลามครอบครัว หลังอนามัยโพล ชี้ ไม่ประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน สูงถึงร้อยละ 83.4

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลอนามัยโพล ชี้ ครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ของคนในบ้านสูงถึงร้อยละ 83.4 แนะการป้องกันที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากากในบ้าน เว้นระยะห่าง และงดกินอาหารร่วมกัน

วันนี้ (9 ส.ค.) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่พบมีการติดเชื้อกันเองภายในครอบครัวร้อยละ 20 มีการติดเชื้อกันภายในชุมชนร้อยละ 20 และจากข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 18 ติดจากเพื่อนบ้านในชุมชน ร้อยละ 23 และติดจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 51 อีกทั้งจากผลสำรวจอนามัยโพลประเด็น “การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคของครอบครัว” ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564 พบว่า คนในครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกในบ้าน เช่น ไม่มีการสังเกตอาการเบื้องต้น ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือไม่ใช้แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย เป็นต้น สูงถึงร้อยละ 83.4 สำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบว่า ประชาชนไม่มีการประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน ร้อยละ 67.5 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้านที่ประชาชนเห็นด้วยและสามารถทำได้มากที่สุดคือ การแยกกันกินเมื่ออยู่ในบ้าน ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ การเว้นระยะห่าง ร้อยละ 50.1 และการสวมหน้ากากในบ้านตลอดเวลา ร้อยละ 49.9 ตามลำดับ

“ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน มีการแยกส่วนหรือพื้นที่พร้อมทั้งจัดห้องพักให้โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึง แต่หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน เมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน หรือเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน ต้องให้คนในครอบครัวสวมหน้ากากและสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า นอกจากนี้ ให้งดการกินอาหารร่วมกัน รวมถึงแยกของใช้ส่วนตัว เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น และลด เลี่ยง การออกไปในสถานที่เสี่ยงนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อยๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

10 สิงหาคม 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2303