เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ใส่ใจ "ผู้สูงอายุ" แนะครอบครัวให้ยึดหลัก 5 ทริกลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

ใส่ใจ "ผู้สูงอายุ" แนะครอบครัวให้ยึดหลัก 5 ทริกลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

"ใส่ใจผู้สูงอายุ" แนะครอบครัวให้ยึดหลัก 5 ทริกลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 ได้

"ผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวที่มีการเดินทางเคลื่อนย้ายออกไปทำงานนอกบ้าน มีผลทำให้เกิดการแพร่กระจายมาสู่คนในครอบครัว

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด สามารถติดเอได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น ๆ

ปัจจุบันผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี กลุ่มนี้มักจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์นอกบ้าน มีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูง

2. กลุ่มติดบ้าน กลุ่มนี้จะมีความปลอดภัย แต่จะต้องระวังว่าคนในครอบครัวจะนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาติดผู้สูงอายุได้ และ

3. กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้มีทั้งที่อยู่บ้านและอยู่ในสถานพยาบาล โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมและต้องล้างมือก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้ง

จะดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระบาดได้อย่างไร

ใส่ใจ "ผู้สูงอายุ” แนะครอบครัวให้ยึดหลัก 5 ทริกลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 ดังนี้

1. อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก

2. ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมอง ของผู้สูงอายุ

3. อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323

4. เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7 - 9 ชั่วโมง / วัน

5. ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น

เมื่อครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุโดยยึดหลัก 5 ทริกเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการติดโรคโควิด19 แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญและจำเป้นในการดูแลผู้สูงอายุ นั้นคือการฉีดวัคซีนโควิด19

ไม่เพียงเท่านั้น "การฉีดวัคซีน" เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน เป็นภูมิคุ้มระดับประเทศที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย

เพราะเป็นที่ทราบกันว่า โควิด 19 เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ แพร่เชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่

พบได้ทุกเพศทุกวัย บางคนไม่มีอาการ อาการรุนแรงเล็กน้อย จนถึงอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต อาการที่พบบ่อยคือไอแห้งๆ ต่อเนื่อง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น ท้องเสีย ตาแดง

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อโควิด19 ส่วนสถานที่ทำงานขอให้เน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว

19 กรกฎาคม 2564

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2501