เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

หมอโรงพยาบาลชุมแพ แนะสูตรวัคซีนใจฉีดได้เลย ไม่ต้องรอ

หมอโรงพยาบาลชุมแพ แนะสูตร'วัคซีนใจ'ฉีดได้เลย ไม่ต้องรอ

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ คลินิกสุขใจ โรงพยาบาลชุมแพ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า

วัคซีนใจ..ฉีดได้เลยไม่ต้องรอ

เชื้อโรคทางใจ คือความคิดติดลบ ที่เพิ่มจำนวน จนเกิดการอักเสบขึ้นในจิตใจ เป็นความเครียด วิตกกังวล หงุดหงิด เพ่งโทษโกรธง่าย และภาวะซึมเศร้าได้

เป็นต้นทางของปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาในครอบครัวและสังคมตามมา

การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี เป็นความแข็งแกร่งของจิตใจ ที่จะให้มีสุขภาพจิตดี และต้านทานต่อความคิดติดลบได้

ด้วยการมีวัคซีนใจ คือ

1. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ยอมรับเข้าใจตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จแม้เล็กน้อย ปลุกปลอบใจให้กำลังใจตนเอง ไม่กดดันคาดหวังเกินจริง ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารดี และเลี่ยงอบายมุขสิ่งเสพติด

2. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น คือ การมีความรักเมตตามีความเคารพในทุกชีวิต รู้จักให้อภัย รักษาสัมพันธภาพ ไม่เป็นปฏิปักษ์กับใคร มีความเห็นใจและช่วยเหลือแบ่งปันความสุข ด้วยมิตรไมตรี

3. ทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มองชีวิตคือการเรียนรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ จึงกล้าเผชิญหน้าทุกเหตุการณ์อย่างรู้คุณค่าของผู้คนและสิ่งรอบตัว ทุกวันจึงเป็นวันเวลาที่มีความหมาย ท้าทายการเรียนรู้อยู่เสมอ มีชีวิต 1 วันคือกำไร 1 วัน

4. มีสิ่งยึดเหนี่ยวเคารพศรัทธามั่นคง อาจจะเป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ ศาสนา เป็นอุดมคติและพลังใจให้มีชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

คลินิกสุขใจ โรงพยาบาลชุมแพ

16 กรกฎาคม 2564

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1470