เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

หมอย้ำ! อย่าบิดเบือน ป่วยโควิดหายแต่ตายทีหลังเหตุปัจจัยจากเชื้อ

หมอย้ำ! อย่าบิดเบือน ป่วยโควิดหายแต่ตายทีหลังเหตุปัจจัยจากเชื้อ

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ "...มาเฉลยคำถามรูปปริศนาเมื่อวาน ชายอายุ 65 ปี มีโรคเบาหวานอยู่เดิม ป่วยเป็นปอดอักเสบโควิดเมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 ได้รับการรักษาด้วยยา favipiravir นาน 10 วัน และ high-dose dexamethasone จนหยุดใน 18 วัน เนื่องจากอาการรุนแรง

รายนี้แพทย์ให้การรักษาเสริมด้วย infliximab ซึ่งเป็น monoclonal anti tumor necrosis factor (TNF) alpha antibody วันที่ 23 ของการนอนโรงพยาบาล มีไข้ขึ้นใหม่ และมีฝ้าขาวในเอกซเรย์ปอดเพิ่มขึ้น จนวันที่ 32 ส่งทำซีทีสแกนจึงเห็นโพรงฝีในปอดชัดเจน ผลตรวจเลือดพบค่า galactomannan 3.33 (ปกติน้อยกว่า 0.5) เมื่อทำการส่องกล้องหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ แม้จะไม่พบเชื้อรา Aspergillus เพราะได้ยา amphotericin B มาแล้ว 5 วัน แต่พบ calcium oxalate crystals ซึ่งมีรายงานว่าค่อนข้างจำเพาะสำหรับการติดเชื้อรา Aspergillus ในปอด

แต่ที่แปลกใจคือพบ สหายไวรัสโคโรนา-2019 ด้วย คือ cytomegalovirus (CMV) โดยมีหลักฐานว่ามันทำให้เกิดปอดอักเสบด้วย เนื่องจากพบ cytopathic changes Coronavirus-Associated Pulmonary Aspergillosis (CAPA) เป็นการติดเชื้อราแทรกซ้อนในผู้ป่วยปอดอักเสบโควิดทั่วโลก เชื่อว่าการติดเชื้อโควิดเองทำให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายลดลงจนติดเชื้อนี้ง่าย อีกทั้งโรคเบาหวาน การได้รับยากดภูมิ ทั้งสเตียรอยด์ และยาอื่น เช่น anti-TNF ในรายนี้ มีส่วนส่งเสริมให้ติดเชื้อรานี้ได้มากขึ้น รวมถึงเชื้อราดำ (mucor) ที่มีรายงานจากอินเดียแต่ยังไม่พบในประเทศไทย

สำหรับการพบปอดติดเชื้อ CMV ร่วมด้วยนั้น เชื่อว่าเชื้อนี้แฝงตัวในร่างกายผู้ป่วยโดยไม่แสดงอาการอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงตามเหตุผลข้างต้น เชื้อจึงแสดงฤทธิ์เดชออกมา แต่เท่าที่ค้นในรายงานวิชาการของต่างประเทศ ยังไม่พบการติดเชื้อแทรกซ้อนสองชนิดนี้พร้อมกัน

ขอขอบพระคุณ นพ.ชัชวาลย์ จตุปาริสุทธิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มงกุฎวัฒนะ แพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วยรายนี้ที่ให้ข้อมูลทางคลินิก และ ผศ.พญ.รุจิรา เรืองจิระอุไร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ช่วยเตรียมรูปถ่ายจากชิ้นเนื้อปอด

ฝากเตือนแพทย์ทั้งหลายที่ดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบโควิด ขอให้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อร่วมรักษาอย่างรอบคอบและเท่าที่จำเป็น และรู้เท่าทันผลข้างเคียงจากการติดเชื้อแทรกซ้อนมากมายที่จะตามหลังมา ผู้ป่วยอาจรอดจากโควิด-19 แต่จะเสียชีวิตภายหลังจากการติดเชื้ออื่นทั้งในปอดและในอวัยวะอื่น อย่างไรก็ตาม การสรุปสาเหตุการเสียชีวิต ต้องเป็นจากปอดอักเสบโควิด-19 แน่นอน ห้ามบิดเบือนเหมือนที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้ว

21 มิถุนายน 2564

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 3617