เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

โควิดทำเครียด! ศูนย์คุณธรรมชวนทำแบบประเมิน พร้อมให้คำแนะนำดูแลสุขภาพจิต

โควิดทำเครียด! ศูนย์คุณธรรมชวนทำแบบประเมิน พร้อมให้คำแนะนำดูแลสุขภาพจิต

วันที่ 8 มิ.ย. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านคุณธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ผ่านระบบ Facebook Live ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในสังคมไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ" โควิด-19 Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้" ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. แบ่งเป็นภาคเช้า จัดในหัวข้อเจาะพฤติกรรมคนไทยในวิกฤติโควิดระลอกใหม่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคบ่าย เมืองจิตสำนึกสาธารณะ และภาคพลเมืองกับการรับมือโควิด อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คริส โปตระนันทน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย อาสาสมัครรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดได้ทางเพจศูนย์คุณธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังได้จัดทำแบบประเมินความเครียดในสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนสามารถทดสอบประเมินความเครียดของตนเอง ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น รายได้ที่ไม่เพียงพอ หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เพียงกรอกแบบสำรวจด้วยตนเอง โดยจะมีการแปลความหมายระดับคะแนน ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้เสี่ยงมีความเครียดสูงหรือไม่ อีกทั้งจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียดในด้านต่างๆ ประชาชนสามารถเข้ามาประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านเพจของศูนย์คุณธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

9 มิถุนายน 2564

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1625