เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.เข้มคัดกรอง ติดตาม และแยกผู้ติดเชื้อจากชุมชนในพื้นที่ กทม.

สธ.เข้มคัดกรอง ติดตาม และแยกผู้ติดเชื้อจากชุมชนในพื้นที่ กทม.

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กทม. เข้มคัดกรอง ค้นหาเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ แยกผู้ติดเชื้อจากชุมชน นำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนพระเจน ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน พบผู้ไม่ติดเชื้อถึงร้อยละ 99 เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต

วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอก เมษายน 2564 จำนวน 2,112 ราย จากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 1,955 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 152 ราย จากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,886 ราย หายป่วยสะสม 16,934 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 30,222 ราย อาการหนัก 1,042 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 343 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 7 ราย อายุระหว่าง 50-86 ปี อยู่ใน กทม. 4 ราย นนทบุรี สุโขทัย จังหวัดละ 2 ราย ปทุมธานี ระยอง ยะลา อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม นครปฐม จังหวัดละ 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงการติด เชื้อยังคงมาจากการสัมผัสในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้า เดินทางและอาศัยในพื้นที่เสี่ยง สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,573,075 โดส แบ่งเป็นรับวัคซีนเข็มแรก 1,150,564 ราย และครบ 2 เข็ม 422,511 ราย โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 74,458 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 44,493 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 29,965 ราย

นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมประเทศในขณะนี้ พบว่า พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถควบคุมได้ค่อนข้างดี ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามการแพร่กระจายสู่ครอบครัว เพื่อน และที่ทำงาน ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คัดกรอง ค้นหาเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด ข้อสังเกตพบว่า ใน 6 ชุมชนอัตราการ ติดเชื้อไม่สูงมากนัก ขณะเดียวกัน มีผู้ไม่ติดเชื้อในชุมชนมากถึงร้อยละ 99 จึงเร่งดำเนินการ เพื่อจำกัด พื้นที่ และวงจรการระบาด โดยการเร่งฉีดวัคซีน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดการป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต

สำหรับการค้นหาเชิงรุกที่ชุมชนแออัดในเขตปทุมวัน พบผู้ติดเชื้อในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่พบ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.53 ชุมชนเคหะบ่อนไก่ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 เป็นต้น ชุมชนโปโล 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.67 ชุมชนพระเจน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.32 ชุมชนกุหลาบแดง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11 ชุมชนร่วมฤดี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13

6 พฤษภาคม 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 719