เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้พุทธศาสนาไม่สอนปลิดชีพถวาย ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลพื้นที่

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้พุทธศาสนาไม่สอนปลิดชีพถวาย ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลพื้นที่

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ความเชื่อปลิดชีพถวายเป็นพุทธบูชาไม่มีในพุทธศาสนา แค่ศีล 5 ยังงดเว้นการฆ่าสัตว์ แนะคนใกล้ชิดคอยดูแล พร้อมส่งทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ดูพฤติกรรม ความคิด หาทางป้องกันก่อนสาย  

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีพระทำการอัตวินิบาตกรรมถวายเป็นพุทธบูชาว่า ความเชื่อหรือแนวคิดเช่นนี้ไม่อยู่หรือสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาเนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยต้องการลาภสักการะหรือสิ่งของเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาแต่ต้องการให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการหลุดพ้น อีกทั้งในหลักศีล 5 พื้นฐานในศีล ข้อ 1 ยังห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นแล้วจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฆ่าตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและหวังเกิดเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้อย่างไร อีกทั้งด้านหนึ่งยังเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาป ดังนั้นขอให้คนที่เชื่อและศรัทธาชั่งใจในความเชื่อนี้ ส่วนคนใกล้ชิดหากพบเห็นคนเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นบุญ ก็ควรต้องตักเตือน อยากให้ประชาชนนำเรื่องแก่นแท้มาศึกษาและทำความเข้าใจ

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ทั้งนี้ การวางแผนฆ่าตัวตายมานานกว่า 5 ปี ในกรณีนี้ และมีคนทราบจำนวนมากแต่ไม่มีใครห้าม อาจเป็นการผสมกันระหว่างความเชื่อและความคิดผสมรวมกัน เมื่อนานวันเข้าก็เชื่อตามความคิด โดยไม่ได้เกลาความคิด คนเปราะบางก็เชื่อแบบนั้น และอาจส่งต่อความเชื่อให้ขยายวงกว้าง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ต้องไปดู รวมถึงกรมสุขภาพจิตก็จะมีการส่งทีมลงไปดูพฤติกรรมและความคิดในชุมชนนั้นด้วย หากพบเข้าข่ายมีปัญหาจะได้หามาตรการป้องกัน นอกจากนี้ก็อยากขอความร่วมมือไม่เผยแพร่และไม่ส่งต่อข้อมูลขั้นตอนการฆ่าตัวตายเพราะหลายครั้งพบว่าทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง.

19 เมษายน 2564

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2636