เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

34% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสประสบปัญหาทางจิต

34% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสประสบปัญหาทางจิต

34 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการขั้นรุนแรงราว 200,000 คน ประสบภาวะปัญหาสุขภาพจิตและความผิดปกติทางประสาท

อาการผิดปกติทางจิตที่พบมากคือ ภาวะวิตกกังวล ซึ่งคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตระหว่างป่วยด้วยโควิด-19

นอกจากความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิด-19 แล้ว มาตรการเข้มงวดก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเช่นกัน

1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีอาการทางจิตเวช หรืออาการทางระบบประสาท ภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับเชื้อ

มีผลวิเคราะห์บันทึกสุขภาพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 236,379 คน โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Lancet พบว่า 34 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการขั้นรุนแรง ต้องประสบภาวะปัญหาสุขภาพจิตและความผิดปกติทางประสาท ส่วนผู้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือห้องไอซียู มีความเสี่ยงสูงกว่านั้น

จากข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้งหมด 24 เปอร์เซ็นต์ มีภาวะผิดปกติทางจิต ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีของผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเพิ่มเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มผู้ที่มีอาการเพ้อคลั่งระหว่างป่วย อาการผิดปกติทางจิตที่พบมากคือ ภาวะวิตกกังวล ซึ่งคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิต

ส่วนความผิดปกติของระบบประสาท เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ หรือสมองเสื่อม พบเจอยากกว่า ผู้ที่มีหลอดเลือดในสมองตีบ หรือคิดเป็น 0.6 เปอร์เซ็นต์ และภาวะสมองเสื่อมคิดเป็น 0.7 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ที่ต้องรักษาในห้องไอซียู ป่วยมีภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ 7 เปอร์เซ็นต์ และเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์มีภาวะสมองเสื่อม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผู้ติดโควิด-19 กับอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นไข้หวัด กับกลุ่มที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ นักวิจัยสรุปว่า โควิด-19 เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองมากกว่าความผิดปกติทางระบบหายใจ

ศาสตราจารย์พอล แฮร์ริสัน หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า นี่เป็นข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเตือนว่า แม้ความเสี่ยงระดับบุคคลจะน้อย แต่ผลกระทบจากประชากรจำนวนมากอาจสร้างปัญหาระยะยาว และอาการเหล่านี้เป็นอาการเรื้อรั้ง ระบบสาธารณสุขควรเตรียมรับมือกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากและส่งผลต่อระบบสุขภาพไปอีกหลายปี

ที่ผ่านมา นอกจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว กลุ่มที่น่าเป็นห่วงว่าอาจมีปัญหาสุขภาพจิตคือเด็กๆ และคนหนุ่มสาว ซึ่งได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ล็อกดาวน์ ปิดสถานศึกษา

Eurochild องค์กรที่ทำงานด้านเด็กในสหภาพยุโรป เผยแพร่ผลการสำรวจเด็กๆ จำนวน 10,000 คน พบว่า เด็ก 1 ใน 5 รู้สึกไม่มีความสุขเกือบตลอดเวลา ส่วนศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ สหรัฐอเมริกา รายงานว่า สัดส่วนของเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้นสูงมากระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 สัดส่วนของเด็กอายุ 5-11 ปีที่เข้าห้องฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์ และวัยรุ่น 12-17 ปี เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์

8 เมษายน 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1216