เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ปลัด สธ.ให้หลักคิด นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข

ปลัด สธ.ให้หลักคิด นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้หลักคิดนักบริหารระดับสูงยุคใหม่ ยึดหลักต้องเป็นคนดี คนเก่ง ทำงานมีความสุข คิดให้รอบด้าน เรียนรู้ตลอดเวลาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

วันนี้ (22 มี.ค.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ ได้ให้หลักคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ต้องเป็น “คนดี คนเก่ง มีความสุข” ก่อให้เกิดความสมดุลในการทำงาน การเป็น “คนดี” จะต้องคิดดี มุ่งประโยชน์ให้เกิดกับผู้อื่นมากกว่าตนเอง มีการปฏิบัติตัวที่ดี ตั้งใจดี มีทัศนคติที่ดี “คนเก่ง” จะต้องคิดเก่ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวางแผนที่ดีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงฝึกฝนและสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ หาทางออกให้กับปัญหาได้ มีมุมมองหลายมิติสามารถตัดสินใจได้ดีเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากและคนหมู่น้อย มีความพึงพอใจ และ “มีความสุข” จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความสุขจากภายใน 80% สร้างขึ้นเองได้ด้วยการคิดบวก มีความรู้สึกดีกับตัวเอง ความภาคภูมิใจ และจากความสุขภายนอกอีก 20% รับฟังผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง ปรับตัว และองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

“ทุกวันนี้โลกหมุนเร็ว เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการงานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม คำตอบที่ถูกต้องของเมื่อวาน อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของวันนี้ ขอให้คิดให้รอบด้าน บนพื้นฐานของศีลธรรม ความถูกต้อง และผลประโยชน์ของประชาชน” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

23 มีนาคม 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1044