เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เปิดภาพรวมไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไปแล้ว15 วัน ฉีดไปแล้ว 50% จากกลุ่มเป้าหมาย

เปิดภาพรวมไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไปแล้ว15 วัน ฉีดไปแล้ว 50% จากกลุ่มเป้าหมาย

ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ผ่านมาแล้ว 15 วัน ฉีดไปแล้ว 50% จากกลุ่มเป้าหมาย

ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรายงานแผนการฉีดวัคซีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด วัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคและเพื่อรักษาระบบสุขภาพของประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ,บุคคลที่มีโรคประจำตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัดรังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัดมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือBMIมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ,ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19นั้นทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณุสขได้รายงานตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 - 14 มี.ค. 64 พบประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว46,598 โด๊ส คิดเป็น 50% ของจำนวนประชากรเป้าหมายที่ทางกรมควบคุมโรคตั้งไว้อยู่ที่ 92,600 โด๊ส โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2564ได้ทำการฉีดวัคซีนไปจำนวนทั้งสิ้น 1,635 ราย ขณะที่อาการไม่พึงประสงค์ จากการฉีดวัคซีน ไม่พบแต่อย่างใด

สำหรับความคืบหน้าการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ส่วนการจัดหาวัคซีนอื่นที่จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนเฉพาะในช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2564 นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนจากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน จำนวน 2 ล้านโด๊ส เพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าจับตาเป็นระยะหลังพบมีการระบาดจากคลัสเตอร์ "ตลาดบางแค" จำนวน 6 ตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเชิงรุก พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อตลาดในพื้นที่เขตบางแคจากการรายงานข้อมูลของทาง กทม. ทั้ง 3 ตลาด มีข้อมูลดังนี้ 1.ตลาดวันเดอร์และตลาดใกล้เคียง พบผู้ติดเชื้อโควิด 192 ราย , 2.ตลาดคลองขวาง พบผู้ติดเชื้อโควิด 15 ราย

3.ชุมชนใกล้เคียง พบผู้ติดเชื้อโควิด 17 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ตลาดบางแค 224 ราย

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 78 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,005 ราย หายป่วยแล้ว 26,123 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 684 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 87 ราย

16 มีนาคม 2564

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1181