เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

โพล เผย คนไทย 90.3% ความสุขเพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลาย จัด สงกรานต์ ได้

โพล เผย คนไทย 90.3% ความสุขเพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลาย จัด สงกรานต์ ได้

โพล เผย คนไทย 90.3% มีความสุขเพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลาย จัดงานสงกรานต์เฉลิมฉลอง กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ขณะ 98.5% ไม่เห็นด้วย นักการเมือง เอาเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตี เหตุเป็นเรื่องการแพทย์ ควรให้หมอออกมาพูดมากกว่า

วันที่ 14 มี.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,728 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

พบว่า สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุข ได้แก่ การผ่อนคลาย อนุญาตให้ จัดงานสงกรานต์ ได้เที่ยว เฉลิมฉลอง กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำความสุขคนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.3 และร้อยละ 90.2 ระบุ วัคซีนป้องกันโควิด ทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น

นอกจากนี้ ร้อยละ 82.5 ระบุ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด ระลอก 2 ได้ดี ทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ทำคนไทยมีความสุขเพิ่ม

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เห็นด้วย ที่นักการเมือง เอาเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตีทางการเมือง เอามาเป็นเรื่องการเมือง เพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ ควรให้แพทย์ออกมาพูด นักการเมืองสร้างความสับสนกับประชาชน ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ เพียงร้อยละ 1.5 เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 สนับสนุนค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดต่อนายกรัฐมนตรี เดินหน้าจัดระเบียบ ปฏิรูปราชการ จัดการเจ้าหน้าที่รัฐ พัวพันยาเสพติด บ่อนพนัน ค้ามนุษย์ ขนแรงงานเถื่อน ในขณะที่ร้อยละ 11.5 ระบุปานกลาง และร้อยละ 6.1 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 ของประชาชนมีความหวังจะก้าวต่อไปอนาคตชาติ เพราะ ไทยมีวัคซีนโควิด ผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ ปลดล็อกงานสงกรานต์ เปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาต่างๆ ทั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 20.9 กลางๆ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 20.7 รู้สึกกลัว เพราะ ม็อบที่ใช้ความรุนแรงทำลายความสุขคนไทย สร้างความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ ซ้ำเติมวิกฤติโควิด วิกฤติเศรษฐกิจ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนไทยกำลังมีความสุข ความหวังเพิ่มขึ้นจะก้าวต่อไปในอนาคตชาติ หลังจากได้วัคซีนโควิด และมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่นักการเมืองกำลังเข้ามาทำลายความสุขคนไทยสร้างความสับสนบิดเบือนทำให้ประชาชนที่อยู่ในจุดเปราะบางเกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายทำลายความหวังของพวกเขาที่จะก้าวต่อไป นักการเมืองต้องไม่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งของคนในชาติ นักการเมืองต้องเป็นต้นแบบของการเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มาเจรจาหาจุดแห่งความพอแล้วดีต่อส่วนร่วม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า วันนี้นักการเมือง กลับกลายเป็นตัวทำลายความสุขของประชาชนและทำเกินหน้าที่ เช่น เรื่องวัคซีนก็ควรให้แพทย์ออกมาพูด ไม่ใช่นักการเมืองจะเก่งไปหมดทุกเรื่อง ดังนั้น ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี คำตอบคือ มี แต่นักการเมืองบางคน พวกขาประจำ กลับทำตัวเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชน

15 มีนาคม 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 861