เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.เพิ่มบทบาท 3 หมอ ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19

สธ.เพิ่มบทบาท 3 หมอ ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบทบาท 3 หมอ ให้ความรู้และทำความเข้าใจในเรื่องวัคซีนโควิด-19 สำรวจและติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว ให้เข้าถึงการรับวัคซีนอย่างทั่วถึง

วันนี้ (10 มี.ค.) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ครั้งที่ 2/2564 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีโยบายให้ประชาชนมีหมอ 3 คน เป็นที่ปรึกษา ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว สร้างความรอบรู้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม.หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อาทิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี รพ.สต. สถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล ขณะนี้ มีครอบครัวที่มีหมอ 3 คนแล้ว 9,288,783 ครอบครัว ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 555,129 คน และผู้สูงอายุติดสังคม 8,516,783 คน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เพิ่มบทบาท 3 หมอ บูรณาการการทำงานในสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว โดยจะเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ต้องดูแลต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ผู้ที่มีโรคประจำตัว คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และประเทศไทยได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

สำหรับการดำเนินงาน จะมีหมอคนที่ 1 อสม.หมอประจำบ้าน ลงพื้นที่ให้ความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องวัคซีนโควิด-19 พร้อมสำรวจและติดตามกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการรับวัคซีน ส่วนหมอที่ 2 หมอสาธารณสุขช่วยดำเนินการร่วมกับ อสม.หมอประจำบ้าน และประสานกับหมอคนที่ 3 หมอครอบครัวที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” และนอกจากนี้ ได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดระบบฐานข้อมูล 3 หมอ รายงานแบบเรียลไทม์ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ในระบบ http://3doctor.hss.moph.go.th และนำไปใช้ในการบูรณาการทำงานต่อไป

11 มีนาคม 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 968