เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

โควิดรอบ 2 มีอาการและความเสี่ยงอย่างไรได้ตรวจฟรี

โควิดรอบ 2 มีอาการและความเสี่ยงอย่างไรได้ตรวจฟรี

โควิดระบาดรอบ 2 ในประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดรอบประเทศเรายังคงเผชิญกับการระบาดนี้อยู่ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศข้างเคียงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ได้แก่ พม่า 114,198 คน, มาเลเซีย 90,816 คน และสิงคโปร์ 53,386 คน ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 (Covid-19) เพื่อให้แรงงานไทยได้ตรวจเช็กตัวเอง พร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรนาไวรัสอย่างเร่งด่วน

เช็กอาการแบบไหนเข้าข่ายเป็นโควิด-19 (Covid-19)

หากคุณมีอาการต่อไปนี้ไม่ต้องรอ หากพบอาการ 2 อย่าง + 4 ความเสี่ยงเหล่านี้ ไปตรวจโควิดฟรีที่โรงพยาบาล

1. มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเร็ว, หายใจเหนื่อย, หายใจลำบาก) และมีประวัติเคยเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด หรือสัมผัสกับคนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน

2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ อาการไม่ดีขึ้นใน 48-72 ชั่วโมง

4ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น 14 วันก่อนป่วย

1. เดินทางไปยังพื้นท่ีระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้คนแออัด

3. ไปยังสถานที่ชุมนุมชน เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, สถานพยาบาล และใช้บริการขนส่งสาธารณะ

4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 (Covid-19)

ตรวจโควิด-19 ฟรี ได้ที่ไหนบ้าง

หากคุณมีอาการเข้าข่ายอาการโควิด-19 เข้ารับการตรวจด้วยสิทธิ์รักษาพยาบาล สปสช. ได้ที่ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลศิริราช ตรวจสอบโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ โทร. 1422

เพิ่มเติม ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทที่กำลังสงสัยว่าตัวเองจะป่วย ต้องการตรวจหาเชื้อโดยที่แพทย์ไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยนั้นไม่จำเป็น เพราะหากไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงรับเชื้ออีกด้วย ดังนั้น ประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 (Covid-19) ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์

22 ธันวาคม 2563

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 4848