เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สสส.ชวนจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564

สสส.ชวนจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดงาน Thaihealth watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 : Rewind to the future มองเทรนด์สุขภาพ ฉายภาพพฤติกรรม ปรับให้พร้อม เพื่อก้าวไปต่อปี ’ 64 พบกับ 10 ประเด็นแนวโน้มสุขภาพคนไทยที่น่าจับตา ซึ่งมีที่มาจากการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. สถานการณ์สถิติสุขภาพ (Situation) 10 ปีย้อนหลังเพื่อเห็นแนวโน้มภาระโรค การเสียชีวิต และสถานการณ์สถิติสุขภาพของคนไทย 2. จับกระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรอบ 1 ปี (Social Trend) เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจของคนในสังคม รวมทั้งเจาะลึกถึงพฤติกรรมของคนไทยในแต่ละประเด็น และ 3. ข้อแนะนำที่มีต่อประเด็นทางสุขภาพจากการทำงานของ สสส. (Solution) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและข้อเสนอแนะทางสังคม

สำหรับกิจกรรม Thaihealth watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยมีวิทยากรและประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ “จับตาทิศทางสุขภาพ ปี 64 อยู่อย่างไรในยุคโควิด-มาราธอน” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. “เจาะลึกพฤติกรรมสุขภาพคนไทย อะไรที่ไม่เหมือนเดิม” โดยนายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด “PM 2.5 ทางออกประเทศไทย ? เมื่อเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤต” โดยนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. และ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ “ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครียด ซึมเศร้าในวัยรุ่น ภัยเงียบที่ไม่เงียบ” โดย น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. และพญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

15 ธันวาคม 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 769