เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

พนันออนไลน์ วิกฤตภัยสุขภาวะ

พนันออนไลน์ วิกฤตภัยสุขภาวะ

ในช่วงโควิด-19 ธุรกิจหลายอย่างซบเซา ทว่า ธุรกิจพนันออนไลน์กลับตรงกันข้าม เว็บพนันออนไลน์ผุดเป็นดอกเห็ดเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว รวมแล้วมากถึง 440 เว็บไซต์ ทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่โซเชียลมีเดียหลากหลาย ผ่านเน็ตไอดอล และอินฟลูเอนเซอร์ ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อได้ง่าย โดยล่อหลอกด้วยรูปแบบของ “เกมได้เงิน”

ควรผลักดันปัญหาการพนันให้อยู่ในระดับเดียวกับยาเสพติด เพราะการพนันส่งผลต่อสุขภาพคล้ายกับการใช้สารเสพติด เรียกกันว่าโรคติดพนัน ซึ่งก่อให้เกิดโรคจิตเวชและมีผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อครอบครัว แม้กระทั่งการทำงาน

ข้อเสนอจาก มสช. ซึ่งร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน Health Policy Brief เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน ต้องยกระดับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการพนันให้เป็นวาระแห่งชาติ

การพนันรวมถึงโรคติดพนันนับเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อผู้เล่น ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ดังนั้น การเข้าใจธรรมชาติของภัยอันตรายจากพนัน ประชากรกลุ่มเสี่ยง การผลักดันนโยบายที่ช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบำบัดรักษา คุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงการทำให้ผู้เล่นพนันเกิดการ “เล่นอย่างร่วมรับผิดชอบ” จะเป็นทางไขปัญหาการพนันและการพนันออนไลน์ในสังคมไทยให้ดีขึ้นได้

เมื่อคนในครอบครัวกลายเป็น “นักพนัน” จำเป็นต้องใช้การรักษาเช่นเดียวกับยาเสพติด โดยครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญ มอบกำลังใจ ให้การยอมรับ และพา “เขา” ให้ก้าวออกมาจากโลกการพนัน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคติดการพนัน โทรสายด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน 1323

27 พฤศจิกายน 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 503