เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต x TikTok พัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต x TikTok’ พัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพจิต

ข้อมูลจาก We are social พบว่า ปี 63 คนไทยใช้งานบนออนไลน์ติดอันดับ 5 ของโลก ใช้เวลาเฉลี่ยทุกอุปกรณ์สูงถึง 9 ชั่วโมง 01 นาที/วัน ซึ่งนับวันก็จะยิ่งใช้เวลาในกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการทำงาน เพื่อความบันเทิง รับฟังข่าวสาร

การใช้เวลากับกิจกรรมออนไลน์มากเกินไปอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมามากมาย เช่น การเสพติดหน้าจอ หรือแม้กระทั่งปัญหา Cyber Bullying ซึ่งทำให้การสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและสมดุลกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ แต่แพลตฟอร์มดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความสมดุลในการใช้งานรวมไปถึงการปลูกฝังให้รู้เท่าทันและใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยด้วย

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) ที่ลิโด้ สยามสแควร์ TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ในโอกาส “งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563: Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีบนแพลตฟอร์ม TikTok และการส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายไม่เพียงแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นในประชาชนไทยเท่านั้น แต่ยังคาดหวังอยากเห็นภาพการช่วยเหลือกันด้านสุขภาพจิตให้ทุกคนและคนรอบข้างมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากปัญหาและความสูญเสียด้านสุขภาพจิต ประคับประคองซึ่งกันและกันเมื่อต้องฝ่าฟันกับวิกฤติต่างๆ ซึ่งจะนับเป็นประชาชนด้านสุขภาพจิต หรือ Mental Health Citizen อย่างแท้จริง

การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เช่น TikTok เข้ามาร่วมในการทำงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมายมหาศาล กรมสุขภาพจิตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่เข้ากับคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันสร้างเนื้อหาด้านสุขภาพจิตดีดีและส่งต่อถึงกันและกัน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย รวมถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อค้นหาช่องทางและเนื้อหาที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต อยากให้เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ TikTok ทำให้ทุกคนเข้าถึง การร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการพูดคุย เรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น” พญ.พรรณพิมล กล่าว

สุรยศ เอี่ยมละออ Head of Marketing TikTok ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก จากจำนวนยอดดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ที่นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความสนใจให้กับผู้ใช้ในทุกกลุ่มอายุ แล้ว TikTok ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลก

ที่ผ่านมา TikTok ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในระดับโลก อาทิ องค์กรอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (WFMH) และ United for Global Mental Health (UnitedGMH) ในการสร้างสรรค์แคมเปญ #MoveforMentalHealth จุดประกายให้ผู้คนได้หันมาพูดคุยกันถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

และ #3วิธีดีต่อใจ ที่ TikTok ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้คนร่วมแบ่งปัน 3 ข้อคิดที่ดีต่อใจที่ทำให้สุขภาพจิตดีและมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เช่น การควบคุมระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์ม (Screen Time Management) และ การจำกัดเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม (Restricted Mode) รวมไปถึงฟีเจอร์ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์ม

ความร่วมมือระหว่าง TikTok กับ กรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ด้วยความร่วมมือในการการพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเชิงสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ จุดประกายและปลุกกระแสเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิตและทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้ในสังคม

“นอกรถสำหรับ แอคเคาน์บน TikTok ของ กรมสุขภาพจิต ได้เปิดในชื่อ @thaidmh เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นซึ่งกำลังเป็นที่นิยม โดยผู้สนใจสามารถกดติดตามและเข้าชมคอนเทนต์ได้แล้ววันนี้ทาง @thaidmh รวมถึงการแจ้งเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งสามารถติดต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เบอร์ 1323 และ สะมาริตันส์ เบอร์ 02-713-6793 ในเมนู Safety Center บนแพลตฟอร์ม TikTok อีกด้วย

3 พฤศจิกายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1117