เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563

เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563

กรมสุขภาพจิต เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 เน้นย้ำการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจด้านสุขภาพจิตของคนไทยในทุกภาคส่วน ช่วยพาประเทศชาติผ่านพ้นทุกวิกฤตและทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) กรมสุขภาพจิต ประกาศเปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2563 เน้นการสร้างและบูรณาการความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อสร้างสรรค์และดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยโดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศอีกด้วย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิต ในปีนี้กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก(WHO) และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่คาดว่าความต้องการการบริการด้าน "สุขภาพจิต" จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การทำงานร่วมกัน หรือ Working Together เพื่อเพิ่มความตระหนัก การร่วมมือ การลงทุน ด้านสุขภาพจิตในแต่ละประเทศให้มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิต จึงใช้โอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานด้านสุขภาพจิตจากองค์กรต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือและลงทุนด้านสุขภาพจิต ประชาชนเกิดแนวคิดการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านสุขภาพจิตเพื่อก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ โดยกิจกรรมในสัปดาห์นี้จะมีทั้งกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆและออนไลน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน จะเปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ด้วยการจัดกิจกรรม Challenge #3วิธีดีต่อใจ ซึ่งกรมสุขภาพจิตเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแบ่งปันแนวคิด 3 วิธีดีต่อใจของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยกิจกรรมนี้นับเป็นการเปิดตัวความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและ TikTok

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จะมีการเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวันกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยมีการลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพจิตที่สำคัญ การจัดเสวนาให้ความรู้นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพจิต และการแสดงผลงานความร่วมมือต่างๆ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน จะมีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยมีการจัดเสวนาภาคีเครือข่าย 3 ประสาน ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคซึมเศร้าสำหรับประชาชน” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา9.30 – 12.00 น.

วันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกับสื่อเทคโนโลยีโซเชี่ยลมีเดียในปัจจุบัน”ระหว่างกรมสุขภาพจิตและองค์กรยูนิเซฟ บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.

'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ เหนือ-อีสาน อากาศเย็น ฝนตกบางแห่ง

ธทป.ชี้โค้งท้ายเเบงก์เข้มปล่อยกู้ จ่อเพิ่มมาจิ้น-เงื่อนไขกลุ่มเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ 3 ชาติ หนุน EEC ศูนย์กลางการท่องเที่ยว

วันที่ 5 พฤศจิกายน จะมีกิจกรรมเปิดศูนย์ “นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร” และปาฐกถาพิเศษ“สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 13.00 น.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 การสัมภาษณ์สด พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยเพจ Understand ห้องนั่งเล่นของหัวใจ ในหัวข้อ “ภาพฝันของกรมสุขภาพจิต” ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น.

วันที่ 7 พฤศจิกายน เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและโรซ่า เรื่อง "ดีนะ...ที่คุณอยู่ตรงนี้" 3 ตอน ได้แก่ ตอน คนรับฟัง, คนคอยฟัง, คนเป็นเพื่อน ทางเฟซบุ๊กของกรมสุขภาพจิต พร้อมความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านเว็บไซต์ www.familyhappiness.co ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งประชาชนสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตใกล้บ้าน โดยกรมสุขภาพจิตจะนำสาระ ความรู้ ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกิจกรรมทั้ง 7 วัน เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อขยายประโยชน์จากการจัดงานสู่ประชาชาชนให้กว้างขวางขึ้นด้วย ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิต ได้อีกทางหนึ่ง

2 พฤศจิกายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1320