เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ประเมินสุขภาพจิตด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น APPEER

ประเมินสุขภาพจิตด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น‘APPEER’

ประเมินสุขภาพจิตด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น‘APPEER’ - จากเวทีประชุมวิชาการ 2020 ‘การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน’ ที่สมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิ ไฟเซอร์ประเทศไทย จัดขึ้น โดยภายในงานยังเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านจิตเวช ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจสุขภาพจิต รู้เท่าทันสุขภาวะของตนเองที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสังคมไทย ทำให้มีจำนวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ความเร่งรีบในการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน ฯลฯ ส่งผลให้คนไทยเกิดความเครียดวิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต และเจ็บป่วย ตามมาด้วยการทำร้ายตนเองและเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายในที่สุด

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ผ่านมา ถึงแม้ในขณะนี้การระบาดของโรคในประเทศไทยจะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม แต่คนไทยก็ยังคงเป็นกังวลเรื่องสุขภาพว่าเราจะได้รับเชื้อหรือไม่ รวมถึงผลพวงของวิกฤตดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทย ทำให้คนไทยจำนวนมากเกิดภาวะความเครียดจากความกดดัน ความวิตกกังวล จากการว่างงาน และสภาพการเงินฝืดเคือง ซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ก็คือ ผลกระทบทางสุขภาพจิต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องให้ความใส่ใจ และตระหนักในเรื่องของสุขภาพจิต และโรคจิตเวชให้มากขึ้น

งานประชุมวิชาการ 2020 นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช และผู้มีประสบการณ์ตรงให้ได้รับการเข้าถึงการบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ พร้อมที่จะคืนสู่สุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อรณรงค์เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ รวมถึงการถ่ายทอดการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบ Facebook Live ซึ่งตอบโจทย์นโยบายด้าน 4.0 สอดรับกับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ของคนในสังคมในยุค New Normal”

ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงโรคภัยที่มีอยู่แล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคอุบัติใหม่ อย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนับได้ว่าเป็นมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก นำมาสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย รวมถึงส่งผล กระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ความสามารถในการประเมินสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างในเบื้องต้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วย รับมือและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ในอนาคต แอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยรณรงค์เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิตอลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง ตอบโจทย์วิถีชีวิตนิวนอร์มัล ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ช่วยให้เข้าถึง ผู้เชี่ยวชาญได้ง่าย ไม่ว่าใกล้หรือไกล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญกับสมาคมสายใยครอบครัว และโรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิต จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ภาคส่วน

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจหลัก ที่สำคัญของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในฐานะองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ สนับสนุนโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ และมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น.ส.เพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์ นายกสมาคมสายใยครอบครัว กล่าวถึงบทบาทของสมาคมสายใยครอบครัวว่า ภารกิจหลักของสมาคมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ การมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะให้กับผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้ดูแล บุคลากรวิชาชีพ และสาธารณชน ผ่านหลักสูตรสายใยครอบครัว หลักสูตรพัฒนาสุขภาวะ ตลอดจนการทำงานเพื่อ ผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชร่วมกับองค์กรต่างๆ และการเป็นปากเป็นเสียง ทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยให้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยจิตเวชได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคืนสู่สุขภาวะและตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ผสานกับการเสริมพลังและความหวังให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทางสมาคมได้เปิดตัว แอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ ซึ่งเป็น แอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการคืนสู่สุขภาวะ การบริการสุขภาพจิต แนวใหม่ที่กำลังพัฒนาระบบ Peer Support และการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นความรู้ ในรูปของการคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคล (Personal Recovery) ในแอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ ผู้ใช้จึงสามารถเข้าถึงระบบการ ให้คำปรึกษาแบบ Peer Counseling และแลกเปลี่ยนประเด็นทางสุขภาพจิตกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง ผ่านโปรแกรมนัดพบเพื่อนหนุนใจที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำต่างๆ และเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งสนับสนุนเพื่อการคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคล หรือสามารถฝากคำถามไว้ได้ มีแบบประเมินตนเองเบื้องต้น ซึ่งระบบจะประเมินผลให้โดยอัตโนมัติโดยใช้เวลาไม่นาน

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของสมาคมสายใยครอบครัว บทความสุขภาพจิตออนไลน์ รวมทั้งสื่อสุขภาพจิตที่น่าสนใจ และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ แก่ผู้ป่วยจิตเวชอีกด้วย

น.ส.เพียรชนันท์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้บริการ ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘APPEER’ ได้แล้ว วันนี้ฟรี! สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส : สามารถดาวน์โหลดได้จากแอพสโตร์ โดยค้นหาคำว่า Appeer สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเพลย์สโตร์ โดยค้นหาคำว่า Appeer”

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน และเดินหน้าดำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผล กระทบด้านสุขภาพจิตของประเทศในระยะยาว ขณะเดียวกันหากประชาชนรู้สึกเครียด หมดไฟ เบื่อหน่าย ท้อแท้ หรืออยากทำร้ายตัวเอง ควรรีบปรึกษาคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญ และยังสามารถใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น ‘APPEER’

28 ตุลาคม 2563

ที่มา ข่าวสด

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1312