เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

4 ปัจจัยเสี่ยงเด็กเยาวชน

4 ปัจจัยเสี่ยงเด็กเยาวชน

ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และในปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และเครือข่ายเยาวชนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “กับดัก เยาวชน” เพื่อสื่อถึงสิ่งที่เยาวชนต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การหลงอยู่ในวังวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และสุ่มเสี่ยงกับอุบัติเหตุ พร้อมกระตุ้นเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

ทั้งนี้ ภายในงานมีเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง...หายนะใกล้ตัวเด็ก เยาวชน” การแสดงแร็ปสด เพลง “กับดัก” โดยXANEX และละครสะท้อนภาพเหยื่อเยาวชน โดยเครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ และนิทรรศการ“กับดัก...เยาวชน” โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 60 คนตามแบบnew nomal

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว สะท้อนสถานการณ์กับดักเยาวชนได้ชัดเจนจากการที่เยาวชนมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตจริง ยิ่งช่วยยืนยันว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องจริงจังกับปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาคุกคาม ล่อลวง เยาวชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดผิด ให้เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่กลับไปสู่วังวนที่ดำมืดในจุดเดิม ทุกภาคส่วนจึงต้องทุ่มเทกับปัญหาปัจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชนให้มากกว่านี้

21 ตุลาคม 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 989