เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

3 อันดับ แชทคลายทุกข์ ครอบครัว-นอกใจ-ซึมเศร้า

3 อันดับ แชทคลายทุกข์ ครอบครัว-นอกใจ-ซึมเศร้า

เสถียรธรรมสถานเผย คนไทยใช้บริการแชทคลายทุกข์ ‘@d-chat’ กว่า 3,000 เคส ในรอบ 2 ปีพบปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาครอบครัว นอกใจ ซึมเศร้า เตรียมหารือกับ สธ. พัฒนากระบวนการส่งต่อเคสที่ต้องใช้หลักการแพทย์เข้าดูแล

น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ประสานงานโครงการแชท...คลายทุกข์ “Line @d-chat” เผยสถิติการให้บริการว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – ต้นเดือนตุลาคม 2563) มีผู้ติดต่อขอรับบริการเข้าเป็นสมาชิก @d-chat จำนวน 3,437 แอคเคาท์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง พบประเภทปัญหาที่คนไทยเข้ามาขอรับการปรึกษามากที่สุด เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากถึงร้อยละ 30.54 และในจำนวนนี้เป็นประเด็นการนอกใจสูงที่สุดคือร้อยละ 9.62 ตามมาด้วยปัญหาภายในครอบครัว อาทิ มีปัญหากับมารดาของสามี มารดาบิดาไม่ส่งเสียบุตร สามีขอเลิก เป็นต้น

รองลงมาอันดับ 2 คือปัญหาด้านความรัก ร้อยละ 21.33 โดยประเด็นที่ทำให้เกิดความทุกข์สูงสุดคือการเลิกรา มีถึงร้อยละ 7.94 และอันดับ 3 คือปัญหาด้านโรคทางจิตเวช (โรคซึมเศร้า) มีผู้ขอรับการปรึกษาสูงถึงร้อยละ 19.66 และในจำนวนนี้มีผู้หญิง 4 ราย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งทางบริการ Line @d-chat ได้เร่งหาอาสาสมัครที่มีความชำนาญพอที่จะดูแลเคสเช่นนี้ได้ ในขณะที่ปัญหาอื่นๆ มีถึงร้อยละ 28.45 ประกอบไปด้วย ถูกข่มขืน มีปัญหาความสัมพันธ์ทั้งระหว่างญาติพี่น้อง เพื่อน การงาน และการเรียน

“สถานการณ์ความทุกข์ของคนในสังคมไทย 3 อันดับแรก ที่ปรากฏตามสถิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การนอกใจ ความสัมพันธ์ ความรัก และโรคซึมเศร้า นับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เนื่องจากมีจำนวนคนที่ขอคำปรึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ขณะที่จำนวนคนขอนัดคิวเพื่อรับคำปรึกษาต่อวันก็สูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คิดว่าสังคมต้องเร่งส่งเสริมคุณธรรมในใจผู้คน โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต และหลังจากนี้ทาง @d-chat จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนากระบวนการส่งต่อเคสที่ต้องใช้หลักการแพทย์เข้ามาช่วยดูแล โดยเฉพาะกรณีพบผู้ที่มีความคิดหรือกำลังจะฆ่าตัวตาย” ผู้ประสานงานโครงการ Line @d-chat กล่าว

สำหรับโครงการ Line @d-chat เป็นบริการแชทคลายทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มอาสาสมัครในนามเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าที่เรียนปริญญาโทด้านพุทธศาสนาของสาวิกาสิกขาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยทั้งหมดผ่านการอบรมการให้การปรึกษาเบื้องต้นในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Counseling ปัจจุบันมีผู้ให้การปรึกษาจำนวน 27 คน และกำลังจะครบรอบ 2 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งได้บรรลุความตั้งใจในการสานต่องาน (ส่วนหนึ่ง) ตามปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือการบำบัดความทุกข์ทางใจให้กับเพื่อนร่วมชาติ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจ สามารถแอด Line ID : @d-chat โดยผู้ขอรับบริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาในการนัดหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan โดย Line @d-chat เปิดให้การปรึกษาระหว่าง เวลา 19.00-22.00 น.

14 ตุลาคม 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1583