เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เสริมพลังบวกให้ผู้ป่วยซึมเศร้า ผ่านแอพ Four Voices App

เสริมพลังบวกให้ผู้ป่วยซึมเศร้า ผ่านแอพ Four Voices App

เสริมพลังบวกให้ผู้ป่วยซึมเศร้า - นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปีเป็น ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก’ ซึ่งในปี พ.ศ.2561-2563 สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติ (International Association for Suicide Prevention) ได้กำหนดใช้คำขวัญในการรณรงค์ว่า “รวมพลังป้องกันการฆ่าตัวตาย” (Working Together to Prevent Suicide)

ดอกไม้ ‘สะมาเรีย’ หรือ ‘บัวดิน’ เป็นสัญลักษณ์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่งสื่อความหมายถึงมิตรภาพ และความหวังใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ เพียงการ ‘รับฟัง’ ให้มากขึ้น สามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

โดยผู้รับฟังอาจเป็นอาสาสมัคร หรือใครก็ได้รอบตัวเราที่พร้อมรับฟังด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราแค่รู้จัก ‘ฟังเสียงของตัวเอง’ แล้วสามารถซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกและสร้างกำลังใจให้ตัวเอง พร้อมเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไปได้

ในงาน Corporate Innovation Summit (CIS 2020) ซึ่งเป็นเวทีโลกที่รวบรวมผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติมาเสนอในการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) โครงการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น ‘Four Voices App’ หรือ ‘4 เสียงของตัวเอง’ ของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคม ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ให้เข้าร่วมเสนอผลงานในงานดังกล่าว

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อคลายเศร้าในทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคม สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ ‘C-L-E-A-R’ ซึ่ง C คือ Conscious หรือการตั้งสติ L คือ Listening หรือการฟังจากใจ E คือ Empathy หรือการช่วยด้วยใจ A คือ Active หรือการชวนขยับ และ R คือ Relaxing หรือการผ่อนคลายจิตใจ

และหากเราได้ฟัง 4 เสียงของตัวเอง จะทำให้เราเกิดความคิดบวก เพื่อสร้างพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วย 1.เสียงแห่งความสุข 2.เสียงแห่งสัญญาณสุขภาพ 3.เสียงแห่งความรัก และ 4.เสียงแห่งสติ โดย “Four Voices App” เป็นหนึ่ง

ในโปรแกรมรักษาคนดี ซึ่งเป็นเพจของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมบำบัดออนไลน์ที่ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาโดยตรงจากนักกิจกรรมบำบัด

ตัวอย่างกิจกรรมเสียงรักษาใจในเพจ ‘โปรแกรมรักษาคนดี’ คือ การให้ได้ลองส่งข้อความโดยกดบันทึกเสียงเพื่อนำมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความคิดบวก โดยเลือกข้อความที่พูดให้กำลังใจตัวเองไม่เกิน 10 คำ เป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆ ช้าๆ สัก 8 ครั้ง แล้วคลิกกดปุ่มไมโครโฟนที่กล่องส่งข้อความ พูดข้อความที่เลือกไว้สัก 6 รอบ แล้ว ผศ.ดร.ศุภลักษณ์จะตอบกลับไปว่า เปอร์เซ็นต์ความคิดบวกเป็นเท่าไหร่ และควรปรับข้อความอย่างไรให้คิดบวกมากขึ้น

‘Four Voices App’ นอกจากจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ได้บำบัดเศร้าจากการฟังเสียงของตัวเองแล้ว ยังสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้าง ‘Sound Therapist’ ซึ่งอาจเป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ช่วย ‘รับฟัง’ และ ‘พูดให้กำลังใจ’ เสริมพลังบวกให้กับผู้ที่กำลังอยู่ภาวะซึมเศร้าไม่ให้คิดฆ่าตัวตาย ให้ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสติด้วยเสียงบำบัดที่ใช้เทคนิคการใช้เสียงที่เหมาะสม ซึ่งสามารถวัดผลที่มีต่อคลื่นสมองได้ โดยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคลังข้อมูลเสียงสรรหาทุน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามความคืบหน้าของการสร้างสรรค์ Four Voices App และร่วมกิจกรรมเสียงรักษาใจ เพื่อรวมพลังป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ได้ที่เพจ ‘โปรแกรมรักษาคนดี’ เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/KeepGoodMen/

22 กันยายน 2563

ที่มา ข่าวสด

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 954