เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สสส.เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์คนไทย

สสส.เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์คนไทย

สสส.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์สำหรับคนไทย มหาชน-ครอบครัวที่อยู่ไกลกัน-คู่รัก-พ่อแม่ลูก เสริมสุขภาวะทางปัญญาช่วยปรับตัว จิตใจเข้มแข็งรับมือวิกฤตระลอก 2

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา ได้จัดทำ “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” จำนวน 4 ฉบับแบ่งตามกลุ่มที่มีปัญหาต่างกัน คือ 1. ฉบับมหาชน 2. ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน 3. ฉบับคู่รัก และ 4. ฉบับครอบครัวและเด็ก เพื่อเสริมสุขภาวะทางปัญญา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคนไทยที่ยังคงมีสิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัญหาการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเครียด ความสับสน และยังมีความกังวลเรื่องการระบาดโควิด-19 ระลอกสอง

“สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตไปได้ คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง การรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” มีวิธีการปฏิบัติง่าย ๆ โดยฉบับมหาชน สำหรับคนทั่วไปสำรวจหาสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มใจบกพร่อง นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก เข้าใจตัวเอง มีสติเพียง 20 วินาที จะพบประสบการณพิเศษที่อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานเสี่ยงติดเชื้อ มีวิธีการสื่อสารด้วย 5 ภาษารัก เพื่อช่วยเสริมสร้างกำลังใจและดูแลความรัก ฉบับคู่รัก หลายคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัว เล่มนี้จึงมีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้น ลดการทะเลาะ เพิ่มความสุขให้แก่กัน พร้อมดูแลใจคนรัก

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ฉบับครอบครัวและเด็ก สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องทำงานที่บ้าน ครอบครัวที่ได้อยู่ใกล้ชิด แต่การจัดการเวลาและการสวมบทบาทหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็เป็นปัญหาที่ครอบครัวต้องเผชิญ จึงมีตาราง Family O’clock เป็นแนวทางครอบครัวได้จัดสรรเวลาเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว สสส. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือภูมิคุ้มใจ” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ไม่เกิน 20 หน้า มีภาพประกอบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ สร้างความใกล้ชิดมากขึ้น และเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลด “คู่มือภูมิคุ้มใจ” 4 ฉบับได้ที่เว็บไซต์ “ความสุขประเทศไทย” https://www.HappinessisThailand.com

8 กันยายน 2563

ที่มา บ้านเมือง

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1750