เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ไม่ตื่นแน่! กินยานอนหลับพร้อมแอลกอฮอล์

ไม่ตื่นแน่! กินยานอนหลับพร้อมแอลกอฮอล์

เป็นของต้องห้ามกินควบคู่กัน สำหรับยานอนหลับและแอลกอฮอล์

เพจ Fda Thai ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โพสต์ระบุ “การรับประทานยานอนหลับร่วมกับแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กัน อาจทำให้หยุดหายใจและเสียชีวิตได้

การใช้ยานอนหลับควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานๆ เพราะเมื่อหยุดยาอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้อีก ควรหาสาเหตุและปรับพฤติกรรมในการนอน เช่น เข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาทุกวัน

ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายและอารมณ์ก่อนนอน เช่น อาบน้ำอุ่น ดื่มนม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที ในเวลาเช้าหรือเย็น แต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนเข้านอน จัดห้องนอนให้มืดและเงียบ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิพอเหมาะ ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นมากเกินไป ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการฝึกลมหายใจ เป็นต้น (Ref. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)"

31 สิงหาคม 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2944