เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เด็กติดเกม กับโรคลมชัก!

เด็กติดเกม กับโรคลมชัก!

ตามที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center Thailand ระบุ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีเตือนภัยด้วยการวิจัยว่าเด็กที่ติดเกม จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมชัก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า การเล่มเกม ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคลมชัก

แต่การเล่มเกมบางประเภท เช่นเล่นเกมที่มีแสงจ้า หรือแสดงกระพริบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชัก มีอาการชักได้ (Photosensitive seizure) บางคนอาจจะเล่นนานต่อเนื่องจนทำให้เกิดการอดนอน ซึ่งก็กระตุ้นอาการชักได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผลกระทบโดยตรงจากการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมในเด็ก คือทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องอารมณ์ และเสพติดพฤติกรรมบางอย่างจากจากเกมได้ ยังอาจจะทำให้สมาธิสั้น หรือลดเวลาเสริมสร้างพัฒนาการจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรดูแลใกล้ชิด ให้เด็กในความดูแลใช้เวลาในการเล่นเกมให้เหมาะสม และไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงในแต่ละรอบ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร.0-2306-9899

17 สิงหาคม 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 936