เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ครม. ตั้ง นพ.เกียรติภูมิ นั่ง ปลัด สธ.

ครม. ตั้ง 'นพ.เกียรติภูมิ' นั่ง ปลัด สธ.

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ให้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ตามที่ "อนุทิน " เสนอ

13 ส.ค. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ

สำหรับประวัติของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505 อายุ 58 ปี เป็นแพทย์ด้านจิตเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529,วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ,ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547

จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 ,จบ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538

14 สิงหาคม 2563

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1256