เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

แม่ ในยุค New Normal สายสตรอง/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

แม่ ในยุค New Normal สายสตรอง/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

เดือนสิงหาคมของทุกปีบรรยากาศของ “วันแม่” กลับมาอีกครั้ง กิจกรรมวันแม่จะถูกหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน บรรดาแม่ลูกก็จะมีกิจกรรมบอกรักสารพัดร่วมกัน สินค้าที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่ก็จะถูกนำมาวางขายเกลื่อน

ปีนี้ก็เหมือนทุกปีที่มีสถานที่หลายแห่งจัดงานวันแม่ แต่ที่มีต่างออกไปบ้างก็เพราะปีนี้วันแม่ยังอยู่ในช่วง COVID-19 ที่ทำให้บรรยากาศยังต้องมีการรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และดูแลเรื่องสุขอนามัยมากกว่าทุกปี

เรียกว่าเป็นวันแม่ในยุค New Normal

คำว่า New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เป็นคำที่ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า เป็นความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต และเมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 คำว่า New Normal จึงถูกหยิบมาใช้อีกครั้ง เพราะความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันใหญ่หลวง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คนเป็น “แม่” จึงอยู่ในโหมด New Normal ด้วย

โดยปกติคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูก ดูแลครอบครัว ยังต้องทำหน้าที่ดูแลสามี และบางคนต้องรับบทบาทในการทำงานหาเงินด้วย เมื่อต้องมาประสบกับสภาพการณ์วิกฤติ COVID-19 ทำให้ได้รับผลกระทบหลายประการ เพราะมันได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน

และความสัมพันธ์ในครอบครัว

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า “New Normal กระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจริง โดยเฉพาะหากไม่มีเงินในกระเป๋า ข้อมูลวิจัยที่ทำการสำรวจร้อยละ 90 มีรายได้ลดลง และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงส่วนใหญ่มีหนี้สิน ในช่วงโควิดทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ที่สำคัญโควิดยิ่งทำให้เห็นเรื่องความเท่าเทียม ครอบครัวที่มีต้นทุนไม่เท่ากันได้ผลกระทบไม่เท่ากัน”

แต่ถ้ามองในแง่ดี New Normal ที่เปลี่ยนแปลงในยุค COVID-19 ก็ทำให้คนเป็นแม่มีทักษะมากขึ้นที่ต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยน “เป็น” อีกหลายอาชีพ

หนึ่ง - นักวางแผน

แม่ทุกคนที่ผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ จะทำให้กลายเป็นนักวางแผนแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียว จะทำให้มีวิธีคิดที่พร้อมรับมือและเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจมาเยือนได้ทุกเมื่อ เป็นการฝึกปรือในการพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาท

สอง – นักสาธารณสุข

ข้อดีของโควิด-19 ที่ทำให้คนเป็นแม่หันมาดูแลสุขอนามัยทั้งส่วนตัว ครอบครัว และส่วนรวมมากขึ้น เรียกว่ามีความรู้มากขึ้นจากสถานการณ์ ทำให้ปฏิบัติตัวได้ถูกวิธี ไม่ว่าจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ รวมถึงเวลาจะเดินทางไปไหนก็จะรู้วิธีปฏิบัติตัว และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จนทำให้ติดเป็นนิสัย

สาม – นักเทคโนโลยี

ผู้เป็นแม่จำนวนไม่น้อยที่ต้องปรับเปลี่ยนมาทำงานผ่านออนไลน์ (Work from Home) รวมไปถึงการประชุมผ่านออนไลน์ ซึ่งก็จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงการเรียนออนไลน์ของลูกด้วย เพราะในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ลูกก็ต้องเรียนออนไลน์ ฉะนั้น การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญมาก แม้จะมีการเปิดเทอมเพื่อให้เด็กไปโรงเรียนได้เต็มรูปแบบในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แต่นับจากนี้การเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการเรียนของลูกอย่างแน่นอน

สี่ – นักบริหารเวลา

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตช่วงกักตัวทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา การจัดสรรเวลาและชีวิตจึงมีความจำเป็นมาก ต้องมีการจัดสรรเวลาให้ลงตัว และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ก็จะทำให้ผู้เป็นแม่สามารถจัดสรรเวลาคุณภาพได้ดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวทีเดียว

ห้า – นักการเงิน

ความสามารถอีกอย่างที่มักจะติดตัวคนเป็นแม่ก็คือ เป็นนักการเงินที่ไม่ใช่แค่ทำบัญชีเท่านั้น แต่จะวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการเงินภายในบ้านได้ดีขึ้น เพราะด้วยข้อจำกัดการเดินทางทำให้ต้องซื้อของทางออนไลน์ หรือการไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็จะระมัดระวัง จะมีการจัดลำดับความสำคัญว่าควรจะซื้อสินค้าอะไรก่อนหลัง อะไรจำเป็น หรือไม่จำเป็น จะจัดสรรได้ดีขึ้น และตัดสิ่งของฟุ่มเฟือยออก เพราะได้เรียนรู้แล้วว่าในช่วงวิกฤติ สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆ คืออะไร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกสถานการณ์วิกฤติมาเป็นการเรียนรู้ในครอบครัว เพราะนับจากนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก ประสบการณ์ที่เข้ามาจะสร้างการเรียนรู้ให้กับเราได้หรือไม่ก็อยู่ที่เรามองเห็นหรือเปล่า

ช่วงวันแม่ปีนี้ สิ่งที่ดีที่สุดที่นอกจากจะให้ของขวัญวันแม่แด่ “แม่” ของเราแล้ว อยากจะให้ “แม่” ทุกคนได้ให้ของขวัญตัวเอง ด้วยการเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ในช่วงวิกฤติอีกครั้งของชีวิตที่ทำให้เราเป็น “แม่” ที่ “สตรอง” เพิ่มขึ้น

13 สิงหาคม 2563

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 842