เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระตุ้น ปชช. ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนก ข่าวปลอมอาจทำให้เครียดและเข้าใจผิดได้

กรมสุขภาพจิต กระตุ้น ปชช. ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนก ข่าวปลอมอาจทำให้เครียดและเข้าใจผิดได้

กรมสุขภาพจิต กระตุ้นประชาชนให้ช่วยกันตระหนักแต่ไม่ตระหนก ให้สถานการณ์ในพื้นที่สุขุมวิทและจังหวัดระยองเป็น 1 ในสัญญาณเตือนในการดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ทั่วโลก

จากสถานการณ์หลังจากพบชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 และมีการเดินทางและพำนักในเขตสุขุมวิทและจังหวัดระยองนั้น เป็นสถานการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดระยองและย่านสุขุมวิทในช่วงที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชนไทย และอยากกระตุ้นประชาชนให้ช่วยกันตระหนักแต่ไม่ตระหนก ใช้สถานการณ์นี้เป็นเสียงกระตุ้นในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง รวมไปถึงการรับฟังข่าวสารโดยใช้วิจารณญาณ ช่วยกันคัดกรองข่าวลือและข่าวปลอมที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเครียดและความเข้าใจผิดได้

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมนั้น ช่วยเหลือกันและทำงานอย่างเต็มศักยภาพในทุกภาคส่วน กรมสุขภาพจิตได้ติดตามเสียงของประชาชนผ่านสื่อต่างๆทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์พบว่ามีความตื่นตระหนกและกังวลของประชาชนทั้งในพื้นที่และจุดอื่นๆในประเทศ เราจึงควรใช้เหตุการณ์นี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนไทยทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแล และยังคงมาตรการการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากผ้า ล้างมือ กินร้อนช้อนส่วนตัว อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

รีบเช็ค ‘เงินเยียวยา’ เงินอุดหนุนบุตร-กลุ่มเปราะบาง โอน 3 พันบาท 20 ก.ค. ใครได้บ้าง

‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็ค ‘เงินเยียวยา’ ห้าพัน งวด 3 โอนเข้าบัญชีเพิ่ม 1 ล้านราย อีก 3 วันสุดท้าย!

สูตร 4 ข้อ เมื่อต้อง ขอให้ใครเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อไปว่า กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความเครียดในครั้งนี้ โดยวางแผนการติดตามความเครียดและความกังวลของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ และให้บริการแก่ประชาชนผ่านการบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อลดความตระหนกจากสถานการณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความวิตกกังวล หวาดกลัว และนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตในที่สุด นอกจากนั้นกรมสุขภาพจิต ขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชน ส่งเสริมให้คนทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ รับฟังด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ระมัดระวังข่าวลือและข่าวปลอมที่อาจแพร่ระบาดในช่วงนี้ โดยเน้นการรับข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพบว่าสภาพจิตใจมีความทุกข์ สามารถเริ่มหาช่องทางในการคลายความทุกข์ด้วยตนเอง พูดคุยกับคนรอบรอบข้าง หากมีความเครียด ความกังวล ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง กรมสุขภาพจิตเชื่อมั่นว่าประชาชนไทยจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันด้วยพลัง “อึด ฮึด สู้” ของทุกคน

20 กรกฎาคม 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 992