เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.รณรงค์ ต้านเครียด จากโควิด-19 จัดแคมเปญ เช็กอิน...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ

สธ.รณรงค์ ต้านเครียด จากโควิด-19 จัดแคมเปญ เช็กอิน...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ

จากการที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการในการควบคุมโรค ประกอบกับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้น ทำให้สถานการณ์การระบาดของประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และปัญหาต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ต้องรับมืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตปัญหา ตระหนัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการหมั่นสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที การสำรวจความรู้สึกตนเองจะช่วยทำให้ค้นพบความผิดปกติด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและรู้จักตนเองมากขึ้น พัฒนาทักษะการจัดการความเครียดด้วยตนเองในระยะถัดไป และการสอบถามความรู้สึกและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนรอบข้างที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ลดโอกาสในการเกิด ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในระยะยาว จึงมีความจำเป็นที่กรมสุขภาพจิตจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจตนเอง และคนรอบข้างในสังคมเป็นวงกว้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์โดยคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต โดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุข จนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสำรวจจิตใจตนเองเพื่อป้องกันผลกระทบจากความเครียดในคอนเซ็ปต์ “เช็กอินสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” จากนั้นมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ความรู้สุขภาพจิตในและแนวทางการเช็คอินตนเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันปัญหา ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการป้องกันการฆ่าตัวตาย

9 กรกฎาคม 2563

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1044