เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

5 Soft Skills ที่ควรมีให้ทันยุค New Normal

5 Soft Skills ที่ควรมีให้ทันยุค New Normal

ยุคที่เปลี่ยนไปกับ Skills ที่ควรมี ส่อง 5 Soft Skills ที่ต้องปรับตัวเพื่อต่อยอดความสำเร็จในยุค New Normal

ตั้งแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเรื่องของโควิดได้ปรับให้เราทุกคนต้อง Work from Home หรือ Stay at Home จึงทำให้ทุกคนมีเวลาว่างมากขึ้น จะดีกว่าไหมหากคุณลองใช้เวลาว่างนี้ในการพัฒนาทักษะของตนเอง ซึ่งทักษะในการทำงานประกอบด้วย 2 ทักษะสำคัญ คือ Hard Skills และ Soft Skills

สำหรับความหมายแบบเข้าใจได้ง่ายๆ อาจกล่าวได้ว่า Hard Skills เป็นทักษะที่คุณใช้ในการทำงานที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆ ส่วน Soft Skills คือทักษะที่พัฒนามาจากการใช้ชีวิต อารมณ์ และการเข้าสังคมเป็นหลัก ซึ่ง Soft Skills นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานใดก็ตาม

หากเอ่ยถึงความสำคัญของ Soft Skills ในยุค New Normal ก็คงจะเป็นเรื่องของทักษะที่ทำให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่ยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งสถานการณ์ที่งานการหายากแบบนี้ การเร่งพัฒนาทักษะนี้จึงจะทำให้คุณมีความโดดเด่น และเป็นที่ต้องการขององค์กรเป็นอย่างมาก

5 Soft Skills ที่คุณควรมีเพื่อรับ New Normal

1. Communication & Collaboration แน่นอนว่าการทำงานในทุกองค์กรจะต้องมีการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น ฉะนั้นจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องฝึกทักษะในการสื่อสาร ทั้งการนำเสนองาน การนำเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถ้าการสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพก็จะทำให้คุณสื่อความและเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

จบใหม่พร้อมสมัครงาน ก้าวผ่านช่วง COVID-19

สำรวจความต่างระหว่าง 'มนุษย์ vs เอไอ'

2. Emotional Flexibility การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรจึงทำให้ทักษะในการควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

3. Complex Problem Solving เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และการเข้าถึงที่สะดวกขึ้น ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและแตกต่างไปจากอดีต ฉะนั้นทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนจึงสำคัญอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ระบุปัญหาและความต้องการ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง ความเข้าใจบริบทของธุรกิจ ตลอดจนสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. Critical Thinking & Decision-making อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือ การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ ทักษะนี้จะช่วยให้คุณย่อยข้อมูลใหญ่ที่คุณรับเข้ามา ให้เหลือแต่เพียงชุดข้อมูลสำคัญ เพื่อเลือกนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. Creativity ต้องยอมรับเลยว่าทักษะที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ก็คงจะเป็นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ร่วมทักษะย่อยๆไว้ด้วยกัน เช่น ช่างสังเกต หรือการเปิดใจกว้าง ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานทั้งการนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อแก้ Pain Point หรือการนำเทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ๆ มาใช้สร้างไอเดียให้กับองค์กรด้วย

1 กรกฎาคม 2563

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1685