เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

10 ความวิตกกังวลของคนไทย ในวันที่โควิด-19 ยังระบาด

10 ความวิตกกังวล ของคนไทย ในวันที่โควิด-19 ยังระบาด

สวนดุสิตโพล สำรวจ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ ที่โควิด-19 ยังระบาด พบ 71.50% วิตกกังวลเรื่องรายจ่าย ค่าใช้จ่ายครอบครัว นอกจากนี้ ยังคงกังวลเรื่องของสุขภาพ ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว การเงิน และการทำงาน

สถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ นอกจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกแล้ว ยังคงมีเรื่องอื่น ๆ อีกหลายประเด็นที่คนไทยเป็นห่วงและวิตกกังวลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางการเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1 รายจ่าย/ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 71.50%

อันดับ 2 สุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว 70.00%

อันดับ 3 ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว 67.60%

อันดับ 4 รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง 67.20%

อันดับ 5 ไม่มีเงินออม /เงินออมลดลง 64.21%

อันดับ 6 การเดินทางไปทำงาน /ไปธุระลำบาก ไม่ปลอดภัย 63.67%

อันดับ 7 การทำงาน/ประกอบอาชีพ กลัวตกงาน 63.46%

อันดับ 8 หนี้สินเพิ่มมากขึ้น /ไม่มีเงินผ่อนชำระ 60.55%

อันดับ 9 การเล่าเรียนของตนเองและบุตรหลานยากลำบาก 60.18%

อันดับ 10 สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ /เครียด คิดมาก เบื่อชีวิต 60.07%

1 มิถุนายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1475