เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สสส.เปิดตัวคู่มือดูแลตนเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน

สสส.เปิดตัวคู่มือดูแลตนเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน

สสส.ส่งต่อความรู้แบบเข้าใจง่าย แนะข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน วิธีการรักษา เทคนิคการดูแลตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงยั่งยืน

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับโควิด- 19 ทั้งในรูปแบบชุดคู่มือ และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ครอบคลุม

ทั้งการติดต่อของโรค ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการป้องกันและรักษา เทคนิคการเลือกรับประทาน เลือกซื้อ การออกกำลังกาย  และการดูแลสภาพจิตใจ จนไปถึงข้อควรปฏบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน กรณีพักอาศัยเพียงลำพัง อยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และกรณีอยู่ในอาคารชุด

คู่มือ สู้! โควิด ไปด้วยกัน นำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถเข้าใจและรู้จักการติดต่อของโควิด-19 รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความเสี่ยงของเด็ก ผู้ป่วยโรคประจำตัว วิธีการป้องกันและรักษา หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ในสถานการณ์ที่โรคระบาดยังอยู่กับเราไปต่อเนื่อง ความเคร่งครัดในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญ คู่มือฯ จะเป็นตัวช่วยให้ดำเนินชีวิตท่ามกลางการระบาดอย่างมีหลักยึด ขณะที่วิกฤตทำให้คนไทยเริ่มชินกับการต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เมื่อออกไปข้างนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ

รวมถึงการสร้างสุขนิสัย กินร้อน ช้อนหรือภาชนะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น และลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ บุหรี่  สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พฤติกรรมสุขภาวะเหล่านี้ จะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากโควิด-19 รวมถึงโรคติดต่ออื่น ๆ” ดร.ประกาศิต กล่าว... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/770014

21 เมษายน 2563

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2560