เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

จิตเวชโคราช เปิดสายด่วน-แอปฯ เพื่อนใจ คลายทุกข์ประชาชนจากโควิด-19

จิตเวชโคราช เปิดสายด่วน-แอปฯ เพื่อนใจ คลายทุกข์ประชาชนจากโควิด-19

จิตเวชโคราช เพิ่มบริการประชาชนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่างเชิงรุก 2 ช่องทาง“สายด่วน-แอพพลิเคชั่น ” ที่ปรึกษา เพื่อนใจ คลายทุกข์ประชาชนจากโควิด-19 เข้าถึงง่าย!! แค่ปลายนิ้ว!!

รพ.จิตเวชนครราชสีมา เพิ่มบริการประชาชนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่างเชิงรุก 2 ช่องทาง เป็นที่ปรึกษาช่วยคลายทุกข์ใจ ป้องกันผลกระทบจากภัยแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คือสายด่วน หมายเลข 06 1023 5151 , 0 4423 3999 และแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นแพคเกจ 6 บริการย่อยที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น ความรู้การดูแลอารมณ์จิตใจ การสแกนความเครียด ความกังวลอัตโนมัติ พร้อมบริการแช็ตพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงง่ายเพียงสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ปรับระบบบริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่4 จังหวัดอีสานตอนล่างหรือเขตสุขภาพที่9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในภาวะวิกฤติอย่างเพียงพอ และรับบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดทั้งเวลาหรือสถานที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพใจให้เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวอยู่ในสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยตามนโยบายเร่งด่วนของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง จะเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจหรือเจ็บป่วยทางจิตซ้ำเติมตามมาภายหลัง ขณะเดียวกันหากประชาชนมีสุขภาพจิตดี ก็จะทำให้การดูแลสุขภาพกายดีตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะควบคุมอาการได้ดีเช่นกัน

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวว่า ระบบบริการที่กล่าวมา ดำเนินการ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การเปิดสายด่วน 2 หมายเลข คือ 06 1023 5151 และหมายเลข 0 4423 3999 โดยจัดผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทั่วๆไป รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ในช่วงแรกนี้จะให้บริการในวันและเวลาราชการก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่บริการทั่วประเทศตลอด24 ชั่วโมง

บริการรูปแบบที่ 2 คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จัดทำเป็นแพคเกจบริการออนไลน์ เพียงใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR code) ก็จะเข้าสู่ระบบบริการและเป็นเพื่อนกันทันที แพคเกจนี้มี 6 บริการย่อย ประกอบด้วย 1.แบบประเมินความกังวลใจต่อไวรัสโควิด-19 2.แบบประเมินความเครียดตนเอง มีคำถามสั้นๆอย่างละ 5 ข้อ สามารถประเมินออนไลน์และรู้ผลทันที พร้อมด้วยคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความเครียดหรือความกังวลในขณะนั้น 3. ชุดความรู้การดูแลสุขภาพจิต เช่นวิธีจัดการกับความเครียด การจัดการอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า เบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่างๆที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

4.พบผู้เชี่ยวชาญ เป็นบริการแช็ตออนไลน์ ประชาชนสามารถพิมพ์ข้อความปรึกษาปัญหาต่างๆได้ทันที 5. การรับบริการที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯในช่วงโควิด-19 และ 6. สถานการณ์การเจ็บป่วยโรคโควิด-19 ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบดูแลรักษาในพื้นที่ ประชาชนที่สนใจหรือต้องการใช้บริการ สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด ซึ่งขณะนี้ได้เผยแพร่ในเฟชบุคของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯและเวปไซต์คือ www.jvk.go.th

“ผู้ที่มีความเครียด ไม่สบายใจ ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว เนื่องจากจะเป็นต้นตอนำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตใจได้ วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด ขอให้พูดคุยกับผู้ที่ไว้ใจ การพูดคุยจะช่วยระบายสิ่งที่คับข้องใจ ทุกข์ใจออกมา และมีทางออกแก้ไขได้ดีขึ้น แต่หากยังไม่ดีขึ้น เช่นกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ความคิดวกวน สับสน สามารถขอรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือโทรปรึกษาทางสายด่วน อย่าอายหมอ หรือกลัวว่าคนอื่นจะมองในทางลบ การมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องแปลก จัดเป็นการเจ็บป่วยทางใจ ต้องได้รับการดูแลรักษาและหายได้เช่นเดียวกับโรคทางกาย ” นายแพทย์กิตต์กวี กล่าว

15 เมษายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 1124