เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร

เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความอธิบายอาการป่วย "Covid-19" ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่แตกต่างกัน พร้อมเผยความรุนแรงของโรค ย้ำผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไวรัสมีโอกาสที่อาการจะรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง อาการและความรุนแรงของโรค

คำถามแรก ถ้าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการจะเป็นยังไงบ้าง

ตอบ ผู้ใหญ่กับเด็กอาการจะไม่เหมือนกันครับ

ผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 89 จะมีอาการไข้

ร้อยละ 68 จะมีอาการไอ

ร้อยละ 14 จะมีอาการอ่อนเพลียมีน้ำมูกพบได้ค่อนข้างน้อยแค่ประมาณร้อยละ 5

ร้อยละ 15 มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ร้อยละ 38 มีอาการอ่อนเพลีย

และร้อยละ 19 มีอาการหายใจลำบากหรือหายใจเร็วใน

ขณะที่เด็กจะมีอาการน้อยกว่า นั่นคือ

มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิดร้อยละ 42 ที่มีอาการไข้

ร้อยละ 49 มีอาการไอ (จะเห็นว่าอาการไอพบได้บ่อยกว่าไข้ ในเด็ก)

ร้อยละ 8 มีน้ำมูก

ร้อยละ 8 มีอาการอ่อนเพลีย

และร้อยละ 29% หายใจลำบากหรือหายใจเร็ว

คำถามที่สอง คือหากติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหน

ตอบ ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยจะพบผู้ที่มีอาการรุนแรงค่อนข้างน้อย อายุมากขึ้นก็จะพบผู้ที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นด้วย นั่นคือ

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุน้อยกว่า 39 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิตเพียง 0.2 คน

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 40-49 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 0.4 คน

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 50-59 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 1.3 คน

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 60-69 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 3.6 คน

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 70-79 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 8 คน

หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 14.8 คน

จะเห็นได้ว่าหากผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคโควิดจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า เด็กแม้อาการจะไม่มาก แต่ถ้าในบ้านมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยกัน เด็กที่อาการไม่มากอาจทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ ซึ่งหากผู้สูงอายุติดเชื้อขึ้นมาโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตก็จะสูงด้วย

10 เมษายน 2563

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 1139