เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

คนไทย“ตระหนก”โควิด-19 เสี่ยงไร้สติมาป้องกันตัวเอง

คนไทย“ตระหนก”โควิด-19 เสี่ยงไร้สติมาป้องกันตัวเอง

กรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 18 % “ตระหนก”เกี่ยวกับโควิด-19 หวั่นส่งผลไร้สติป้องกันตัวเอง แนะจัดการกับความกังวลในช่วงโควิด-19ระบาดตามระดับความกังวล

ในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการที่กรมได้ทำการคัดกรองความกังวลต่อโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 โดยมีจำนวนผู้ตอแบบคัดกรอง 15,838 คน พบว่า มีความกังวลต่ำ 900 คน คิดเป็น 5.68 % กังวลปานกลาง 12,063 คน 76.17% และกังวลสูง 2,875 คน คิดเป็น 18.15 % ในส่วนของกลุ่มคนที่กังวลสูง ก็คือคนที่มีความตระหนก ซึ่งจะทำให้ไม่มีสติที่จะดำเนินการทำความเข้าใจกับวิธีการที่จะทำเพื่อป้องกันตัวเอง คนที่กังวลต่ำก็คือคนที่ไม่ตระหนักอะไรเลย และคนที่กังวลปานกลางเป็นคนที่ตระหนักและพร้อมให้ความร่วมมือในการทำมาตรการรักษาระยะห่าง(Social Distancing)

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า การจัดการกับความกังวลในช่วงโควิด-19ระบาด กลุ่มที่มีความกังวลมาก จะต้องลดความตระหนก ด้วยการให้รับรู้ข้อมูลตามจริงว่า 80 % ของผู้ติดเชื้อมีอาการเพียงเล็กน้อย 15 %มีอาการปานกลางอาจต้องดมออกซิเจนผ่านหน้ากาก 5% มีอการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและมีโอกาสเสียชีวิต และขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถดูแลตัวเองได้ดีพอ และเชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมและจะร่วมกันดูแลเป็นอย่างดี กลุ่มกังวลพอดี กระตุ้นให้ร่วมทำมาตรการรักษาระยะห่าง และกลุ่มกังวลน้อย จะต้องเพิ่มความตระหนัก โดยการ 1.พูดคุยด้วยความเข้าใจ แก้ไขความเข้าใจผิด 2.แนะนำให้คิดถึงผลกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด 3.ให้คนที่สนิทหรือคนที่นับถือมาช่วยโน้มน้าว 4.โน้มน้าวให้เพื่อนๆของเขาปรับพฤติกรรมป้องกันสุขภาพตัวเอง เพื่อให้ปรับพฤติกรรมตามเพื่อน

2 เมษายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 774