เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ผลสำรวจคนไทยกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

ผลสำรวจคนไทยกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำรวจพฤติกรรมคนไทยกับมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 พบคนไทยเกือบ 100% รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจาก COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมคนไทยกับมาตรการไวรัสโคโรนา 2019

ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของผลสำรวจจาก คนไทยทั่วประเทศ : การป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

ใส่หน้ากากอนามัยผ้าเวลาออกจากบ้าน 94.03%

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ 90.47%

ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 85.33%

รักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 64.81%

หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า ตา จมูก ปาก 57.93%

กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 53.25%

เช็ดโทรศัพท์มือถือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 46.23%

ปิดปากและจมูกเวลาจาม ไอ และล้างมือทันที 45.78

กินวิตามินบำรุง 39.91%

วัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองทุกวัน 29.05%

ไม่ได้ทำอะไรเลย 0.52%

ผลสำรวจจาก คนในกรุงเทพมหานคร : การป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

ใส่หน้ากากอนามัยผ้าเวลาออกจากบ้าน 94.97%

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ 92.29%

ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 86.10%

รักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 64.37%

หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า ตา จมูก ปาก 59.72%

กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 51.78%

เช็ดโทรศัพท์มือถือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 51.08%

ปิดปากและจมูกเวลาจาม ไอ และล้างมือทันที 46.78%

กินวิตามินบำรุง 46.23%

วัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองทุกวัน 31.09%

ไม่ได้ทำอะไรเลย 0.41%

31 มีนาคม 2563

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 805