เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

"กรมสุขภาพจิต" แนะคนไทยสร้างเกราะสุขภาพใจสื่อสารเชิงบวกสู้ “โควิด-19”

"กรมสุขภาพจิต" แนะคนไทยสร้างเกราะสุขภาพใจสื่อสารเชิงบวกสู้ “โควิด-19”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความร่วมมือของคนไทยทุกคนและการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของก.สาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงนี้ ความร่วมมือของประชาชนในการช่วยกันดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเป็นการปรับระบบนิเวศทางสังคมให้สามารถรับมือกับปัญหาโรคระบาดในช่วงนี้ได้ และอีกหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญของประชาชนคือการช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้ติดตามการใช้งานโซเชียลมีเดียของประชาชนไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 พบว่าประชาชนมีความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทั้งมีการผลิตและส่งต่อข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากบนโลกโซเชียล ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลสุขอนามัย การป้องกันตนเอง จากการติดต่อโรค แต่พบว่ายังมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความหวาดวิตก ต่อสังคมโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ลดทอนความน่าเชื่อถือของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือสร้างความขัดแย้งของประชาชน นอกจากนั้น การพาดหัวข่าวออนไลน์ที่มีการส่งต่อในวงกว้างบางครั้งมีลักษณะสั้นและใช้คำที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านได้มาก หากผู้รับข่าวสารไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในโดยละเอียด อาจเกิดความกลัว วิตกกังวล โกรธ หรือสับสน ได้ง่าย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ก.สาธารณสุขพยายามอย่างมากในการจัดการข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดโทษกับประชาชนหรือทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่ประชาชนช่วยกันสร้างและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ จะช่วยเบียดบังพื้นที่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ลดน้อยลง อีกด้วย ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและควรส่งต่อ ได้แก่ ข่าวสารอัพเดทสถานการณ์ในปัจจุบันจากก.สาธารณสุขหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ข่าวสารความรู้การปฏิบัติตัวในภาวะโรคระบาด ข้อมูลศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ ข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ข้อความให้กำลังใจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อความเชิงบวกในการดูแลกันและกัน

การสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดียเช่นนี้ โดยเน้นการสร้างสำนึกเพื่อสังคมและการสร้างสังคมสมานฉันท์จากคนไทยทุกคน จะช่วยให้ก.สาธารณสุขดำเนินงานการควบคุมโรคได้ดีมากขึ้น โดยมีประชาชนเป็นกำลังสำคัญและจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไปด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

6 มีนาคม 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 614