เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตเผย มี108 คนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุกราดยิงที่โคราช มีอาการเครียดสุด คาดจะส่งผลจิตใจในระยะยาว

กรมสุขภาพจิตเผย มี108 คนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุกราดยิงที่โคราช มีอาการเครียดสุด คาดจะส่งผลจิตใจในระยะยาว

12 ก.พ.63-จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมา กรมสุขภาพจิตโดยทีมเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ยังให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจเกิดผลกระทบทางจิตใจตามระดับความเสี่ยงในการประสบเหตุการณ์วิกฤต (Proximity) ดังนี้ กลุ่ม A ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้บาดเจ็บ ตัวประกัน กลุ่ม B ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ เช่น ผู้ค้าขาย / ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ที่ติดค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติงานในหน้างานทุกหน่วยงาน และกลุ่ม C ประชาชนทั่วไปผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรุนแรงฯตามช่องทางต่าง ๆ ผู้ที่อาจมีผลกระทบทางจิตใจจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร สื่อโซเชียล

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการจากทีมวิกฤตสุขภาพจิต ในระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่ม A มีผู้เข้ารับการประเมิน 280 คน จากจำนวนผู้ประสบเหตุทั้งหมด 310 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 พบว่า เป็นผู้มีภาวะเครียดจากเหตุการณ์ในระดับมากถึงมากที่สุดจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจที่มีความรุนแรงได้ในระยะยาว และผู้เข้ารับการประเมินกลุ่ม B จำนวน 269 คน พบว่า เป็นผู้มีภาวะเครียดจากเหตุการณ์ในระดับที่ต้องติดตามต่อเนื่อง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 ในขณะนี้ยังวางแผนในการดูแลกลุ่ม C ในระยะถัดไป

หากพบเห็นคนในครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงหรือเสพข่าวสื่อต่าง ๆ และมีอาการกลัว เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดผวา กรีดร้อง พูดถึงเหตุการณ์ซ้ำ ๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โทร 044-233-999 หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับคำปรึกษาได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโม

13 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 775