เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สร้างกำลังใจผู้สูงวัยใช้ชีวิตยืนยาวสร้างกำลังใจผู้สูงวัยใช้ชีวิตยืนยาว

สร้างกำลังใจผู้สูงวัยใช้ชีวิตยืนยาว

รัฐบาลกำหนดให้วาระ "ผู้สูงอายุ" เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์จำนวนประชากรของไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 โดยจำนวนประชากรผู้สูงอาย (60 ปีขึ้นไป) จะมีจำนวน 12 ล้านคน หรือ 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปีข้างหน้า หรือในปี 2583 จะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือ 31.28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่แนวโน้มอัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลง โดยในปี 2563 อัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ มีวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2583

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการ เป็นหนึ่งในมาตรการรองรับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนและสังคมที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล ทั้งด้านความเป็นอยู่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ

"โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย" ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไร้ที่พึ่งพิง ไม่มีรายได้ และไม่มีลูกหลานดูแล โดยให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต หรือจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม ซึ่งตลอด 9 ปีที่ซีพีเอฟดำเนินโครงการดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย

"บังอร เปิ้นสาตร์" วัย 53 ปี หรือพี่เม้าส์ ผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า ในพื้นที่ ต.บางโทรัดซึ่งครอบคลุม 10 หมู่บ้าน มีจำนวนผู้สูงวัยหลายรายที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะไม่มีรายได้และไม่มีลูกหลานดูแล เช่น ป้าทองสุข โพธิ์บุญรอด อายุ 75 ปี ขาพิการ เดินไม่สะดวก อยู่ตัวคนเดียว เนื่องจากสามีและลูกเสียชีวิต ป้าทองสุขมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท มีรายได้จากการรับจ้างเย็บจากที่ใช้มุงหลังคาบ้างหากมีคนมาจ้าง หลังจากที่ป้าทองสุขได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ซีพีเอฟ ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ที่มอบเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเดือนละ 2,000 บาท ทำให้ความเป็นอยู่ของป้าดีขึ้นกว่าเดิม จากที่ต้องกระเหม็ดกระแหม่กินวันละ 2 มื้อ ตอนนี้ได้กินครบ 3 มื้อ มีผลให้สุขภาพของป้าดีขึ้น

นอกจากนี้ ป้าทองสุขยังได้กำลังใจที่ดีและมีความสุขที่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารซีพีเอฟไปเยี่ยมเยียน ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ อยากให้มีโครงการอย่างนี้ตลอดไป เพราะเป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือผู้สูงวัยในด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และยังช่วยเยียวยาจิตใจของผู้สูงอายุให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต

ผู้สูงวัยอีกหลายรายในพื้นที่ ต.บางโทรัด ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม "คุณยายพะเยาว์ ใครสุวรรณ์" หรือคุณยายเยาว์ อายุ 79 ปี รับความช่วยเหลือจากโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 คุณยายเยาว์ป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก อัมพาตครึ่งซีก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยังมีโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีลูกหลานดูแล ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือนำข้าวปลาอาหารมาให้ทุกมื้อ คอยเช็ดตัว เปลี่ยนแพมเพิร์ส ให้ทั้งเช้าและเย็น ผู้สูงวัยที่กองทุนรับเข้าโครงการในปีนี้ อาทิ "นางสาวเล็ก แซ่อื้อ" อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ข้อเข่าเสื่อม อาศัยเพียงลำพัง มีเพื่อนบ้านช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท "นางผิว ขยายวงศ์" อายุ 89 ปี มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เดินเท้าสองข้างไม่เท่ากัน เท้าซ้ายต้องเขย่งเดิน อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท เป็นต้น

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย มาตั้งแต่ปี 2554 มีการพิจารณารับผู้สูงวัยเข้าโครงการทุกๆ ปี เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีรายได้และไม่มีลูกหลานดูแล ซึ่งอาศัยรอบฟาร์มและโรงงานรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร เป็นการช่วยเหลือตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม ซึ่งนอกจากโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังพนักงานของบริษัทให้ตระหนักเรื่องความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุในสังคมแล้ว ยังทำให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันคนในชุมชนรอบๆ สถานประกอบการของบริษัทด้วย.

29 มกราคม 2563

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 424