เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

พร้อมรับมือภัยออนไลน์... เด็กไทยต้องเท่าทันโลกดิจิทัล

พร้อมรับมือภัยออนไลน์... เด็กไทยต้องเท่าทันโลกดิจิทัล

ปมปัญหาภัยออนไลน์เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนผนึกกำลังร่วมมือในการรับมือพร้อมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลให้เด็กรู้ทันภัยออนไลน์

ในเวทีเสวนา “เปิดวิถีออนไลน์...เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว” ที่จัดโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเครือข่าย ทาง ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้มีการเปิดเผยตัวเลข “สถานการณ์การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กไทย” พบว่า ร้อยละ 89.33 เคยเล่นเกมออนไลน์โดยเล่นเกมเฉลี่ย 3-5 ชั่วโมงในวันธรรมดา ขณะที่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 8 ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะเล่นที่บ้านหรือหอพัก และเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเด็กไทย คือ ROV

ผลการวิจัยยังพบด้วยว่า หากยิ่งเล่นเกมเป็นเวลานานมากขึ้นก็ยิ่งสัมพันธ์กับอาการและพฤติกรรมความรุนแรงที่มากขึ้นตามไปด้วย เกิดการใช้คำหยาบที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยรวมถึงจะมีอารมณ์ความรุนแรง หากถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม นอกจากนั้นยังพบว่ามีการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่นก่อกวนข่มขู่คุกคาม ให้ร้ายใส่ความ แกล้งแหย่ เผยแพร่ความลับ การกีดกันออกจากกลุ่ม การแอบอ้างชื่อ การสร้างบัญชีปลอม การขโมยอัตลักษณ์ และการล่อลวง

โดยพบว่ารับมือกลั่นแกล้งทางออนไลน์หลายรูปแบบ เช่นกัน ทั้งการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ การตัดความสัมพันธ์ บล็อก ไม่ปรากฏตัวการขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู และเก็บหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดี

อย่างไรก็ตาม ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อ และสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. มองว่าภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กไทย ทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมและทางอารมณ์รุนแรงเมื่อเด็กเล่นเกมเป็นเวลานาน การพนันในเกม และอาจจะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ตอนนี้ยังพบว่าเด็กต้องเผชิญกับการกล่นั แกล้งรังแกทางออนไลน์ในหลายรูปแบบ จนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองและผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมีการสร้างความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เท่าทันต่อกระบวนการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ใช้เวลาออนไลน์อย่างพอเหมาะพอดี รู้จักรักษาความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สอนให้คิดวิเคราะห์ สืบค้น แยกแยะ สอนให้ตระหนักว่าการกระทำบนโลกออนไลน์ย่อมมีร่องรอยให้ตามสืบตามตัวได้เสมอ และที่สำคัญคือการสอนให้เข้าใจ อภัย เห็นอกเห็นใจคนอื่น บริหารจัดการอารมณ์ตนเองบนโลกออนไลน์’’ ดร.นพ.ไพโรจน์ แนะนำ

ดร.นพ.ไพโรจน์ยังให้คำแนะนำผู้ปกครองที่ต้องเผชิญปัญหาเด็กติดเกมว่าผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญในเนื้อหาของเกมที่ลูกเล่นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ควรต้องมีส่วนร่วมในการเลือกเกมหรือเล่นเกมกับเด็กอย่างใกล้ชิด เฝ้าสังเกตพฤติกรรม การตอบสนองและอารมณ์ของเด็กขณะที่เล่นเกม จำกัดเวลาในการเล่นของลูกให้ชัดเจน ให้คำแนะนำปลูกฝังบอกให้ลูกรู้ผลดีผลเสียในด้านต่าง ๆ ของการเล่นเกมมากเกินไป

นอกจากนั้นผู้ปกครองควรหากิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ เช่น ชวนลูกไปเล่นกีฬา สร้างสรรค์งานศิลปะ ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร อ่านหนังสือ

ทัศนศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้เท่าทันสื่อ คู่ขนานกับการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์....

9 ธันวาคม 2562

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 978