เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

“อาสาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ”

“อาสาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ”

ในปัจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับปัญหาในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้บางคนเป็นหญิงม่าย เป็นโสด ไม่มีบุตร หรือถูกทอดทิ้ง พวกเขาไม่มีใครดูแล หรืออาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งสุดแล้วแต่ฐานะและสถานการณ์ของแต่ละครอบครัว คนเหล่านี้จึงต้องไปอาศัยอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสวนทางกลับความปรารถนาของเราทุกคนที่ล้วนแล้วต่างมีความปรารถนาที่จะเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุและลูกหลานที่มีความเข้มแข็งสามารถดูแลพ่อแม่ของพวกเขาได้

กลุ่ม H20 fitness กลุ่มผู้ฝึกสอนฟิสเนตและผู้ออกกำลังกาย ที่ดูแลในด้านสุขภาพ ได้เห็นถึงปัญหาในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสุขภาพเป็นสำคัญ และมีแนวคิดอยากที่จะแบ่งปันเทคนิคต่าง ๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะถึงแม้พวกเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือปัญหาที่เกิดจากครอบครัวได้ แต่พวกเขาสามารถนำทักษะด้านการดูแลสุขภาพมาแบ่งปันกันได้ และเมื่อสุขภาพกายดีแล้ว สุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วย

รายการคนมันส์พันธุ์อาสาจึงร่วมกับกลุ่ม H20 fitness และสมาชิกอาสาช่างตัดผม จัดกิจกรรมอาสาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุขึ้น โดยเป็นการรวมตัวกันของอาสาสมัครที่มีใจเป็นผู้ให้ ร่วม 30 คน มาตัดผม มาเล่นเกมสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ

ติดตามภารกิจอาสาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ที่เดินทางอาสามาสร้างเสียงหัวเราะและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

7 พฤศจิกายน 2562

ที่มา บ้านเมือง

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 737