เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ดันกรมสุขภาพจิตสู่ดิจิทัลช่วยผู้ป่วยนับวันมากขึ้น

ดันกรมสุขภาพจิตสู่ดิจิทัลช่วยผู้ป่วยนับวันมากขึ้น

สุขภาพจิต,บริการ,กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา

สาธิต ดันกรมสุขภาพจิตยกระดับบริการด้วยระบบดิจิทัล เผยผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากขึ้น

31 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต

โดยเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา นิทรรศการกิจกรรมสำคัญของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานได้ติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

กรมสุขภาพจิตได้นำเสนอประเด็นตามนโยบายยุทธศาสตร์และงานสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรี กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต รักษาผู้ป่วยจิตเวช และฟื้นฟูให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ นอกจากนั้น กรมสุขภาพจิตยังได้ดำเนินการโดยมีเป้าหมายให้กรมสุขภาพจิตเป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเจ้าหน้าที่มีความสุข เช่น การปรับให้โรงพยาบาลจิตเวชเป็น smart & convenience hospital ซึ่งมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลารอคอย

ทั้งการใช้ระบบคิวออนไลน์ แทนการเรียกชื่อผู้ป่วย ระบบการจัดยาอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบจิตเวชทางไกล หรือ Telepsychiatry เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันทางไกลแบบทันท่วงที โดยโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง จะมีการใช้งานระบบนี้ในการช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดกลับมาป่วยซ้ำ และการพัฒนาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

นายสาธิต กล่าวว่า การขับเคลื่อนและการทำงานของกรมสุขภาพจิตมีศักยภาพระดับที่ดีมาก วิสัยทัศน์ต่าง ๆ เหมาะสมต่อบริบทในยุคปัจจุบัน ส่วนตัวของผมได้พยายามใช้การสื่อสารด้านสุขภาพจิตผ่านโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด และได้รับความสนใจจากประชาชนในเนื้อหาด้านสุขภาพจิตมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยลดความสูญเสียจากด้านสุขภาพจิตได้อย่างมาก ในขณะนี้มีผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากขึ้น

ต่อจากนี้หน่วยบริการต่างๆ จึงต้องมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ไม่เพียงแต่ภาครัฐเท่านั้น แต่การทำงานกับเอกชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เราจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพจิตต่อประชาชนอย่างรวดเร็วต่อไป ดังนั้น ขอชื่นชมการทำงานของกรมสุขภาพจิตที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทันสมัยเข้ากับบริบทของสังคม

"อีกหัวใจสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยี Block Chain มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย อาทิ ผลทางห้องปฏิบัติการ ผลเอ็กซเรย์ ยา การวินิจฉัยโรค และประวัติการรักษาที่เป็นปัจจุบัน มีระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลได้ ซึ่งเสมือนว่า ผู้ป่วยถือกุญแจข้อมูลของตนเอง และเป็นผู้ให้สิทธิ์กับแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ แพทย์ได้รับข้อมูลการรักษาถูกต้อง" ดร.สาธิต กล่าว

1 พฤศจิกายน 2562

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views, 761