เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รพ.จิตเวชโคราช ติดคิวอาร์โคดบนซองยาทุกตัว รองรับจ่ายยาผ่านร้านยา

รพ.จิตเวชโคราช ติดคิวอาร์โคดบนซองยาทุกตัว รองรับจ่ายยาผ่านร้านยา

รพ.จิตเวชโคราช เผยมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้ายยา 5 ราย แต่เริ่มรับยาได้จริง 31 ต.ค.นี้ ระบุเชื่อมระบบสมาร์ท ฮอสปิตอลกับร้านยาแล้ว ติดคิวอาร์โคดบนยาจิตเวชทุกตัว ช่วยติดตามการใช้ยาแบบเรียลไทม์ ป้องกันปัญหาขาดยา

วันนี้ (15 ต.ค.) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานลดความแออัด รับยาใกล้บ้าน รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 โดย นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า รพ.มีผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องกินยาต่อเนื่องและขึ้นทะเบียนรักษาที่ รพ.ประมาณ 700-1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้าและจิตเภทประเภทเรื้อรัง ในรอบ 15 วันแรกนี้ มีผู้ป่วยจิตเวชสิทธิบัตรทองที่มีอาการคงที่และสมัครใจรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการรวม 5 คน จากร้านยา 4 แห่งใน 5 แห่ง คือ ร้านอมรินทร์เภสัช 2 คน ร้านเรือนยา 1 คน ร้านตะกร้ายา 1 คน และร้านปัญจสรณ์ 1 คน คาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ป่วยจิตเวชรายแรกจะเริ่มไปรับยาที่ร้านยาในวันที่ 31 ต.ค.เป็นต้นไป

นพ.กิตต์กวีกล่าวว่า ขณะนี้ รพ.ได้เชื่อมต่อระบบบริการด้วยสมาร์ท ฮอสปิตอล กับร้านยาทั้ง 5 แห่งที่ร่วมโครงการ เป็นเครือข่ายบริการรูปแบบใหม่ในพื้นที่ ร้านยาสามารถตรวจสอบรายการยาและจ่ายยาชนิดเดียวกับที่รพ.จ่ายให้ผู้ป่วยได้ทันที โดยยาจิตเวชทุกตัวจะติดคิวอาร์โคดหรืออาร์ดียู (Rational Drug Use:RDU) ที่ซองยา ซึ่งเป็นจุดเด่นในระบบบริการ ทั้งผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะรู้จักตัวยา เข้าใจฤทธิ์ของยารวมทั้งผลข้างเคียงของยาบางตัว รวมทั้งข้อระมัดระวังต่างๆ ในการปฏิบัติตัวระหว่างที่กินยา จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้ดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้กินยาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้อาการทางจิตสงบ ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเหมือนคนทั่วไป ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยจิตเวชประมาณร้อยละ 90-95 จะอยู่ในชุมชน จากการพูดคุยกับญาติผู้ป่วย พบว่ามีความพอใจโครงการนี้มาก บอกว่าสะดวกประหยัดกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพราะจะไปรับยาช่วงไหนก็ได้ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. โดยไม่ต้องหยุดงาน หรือขาดรายได้เหมือนที่ผ่านมา

ด้าน ภญ.จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ รอง ผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่า กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.จิตเวชฯ ได้ออกใบนัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่แพทย์ตรวจอาการแล้วว่ามีอาการคงที่ ให้ไปรับยาที่ร้านยาเครือข่ายทุก 3 สัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน และกลับมาพบแพทย์ที่ รพ.จิตเวชฯ เพื่อตรวจประเมินอาการเป็นระยะๆ มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยทางระบบออนไลน์ระหว่าง รพ. กับร้านยาแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งวางระบบป้องกันปัญหาขาดยา ติดตามผลการรักษาและอาการข้างเคียง โดยให้ผู้ป่วยถือใบนัดพร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้ป่วยเองหรือญาติที่ขึ้นทะเบียนไว้กับรพ.จิตเวชฯไปรับยาแทน ไปแสดงที่ร้านขายยาตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ทุกครั้ง หากไม่สามารถไปตามนัด ให้โทร.แจ้งยังร้านขายยาล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งในวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 นี้กลุ่มงานเภสัชกรรมจะเชิญเภสัชกรจากร้านขายยา 5 แห่ง คือ ร้านตะกร้ายา อมรินทร์เภสัช ร้านเรือนยา ร้านปัญจสรณ์เภสัช และร้านพี.อาร์ฟาร์มาซี มาประชุมซักซ้อมความพร้อมทั้งด้านระบบบริการ และเพิ่มศักยภาพการจ่ายยาจิตเวชภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และจะประเมินโครงการเมื่อครบ 1 เดือน เพื่อพัฒนามาตรฐานและใช้เป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่อื่นใน จ.นครราชสีมาและอีก 3 จังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 9 ที่อยู่ในความดูแลของ รพ.จิตเวชฯ คือที่ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ระยะต่อไป

16 ตุลาคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views, 733